Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Aktuality

Zákon o e-Governmente

NR SR schválila na svojej 23. schôdzi nový zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý by mal...

Úspechy portálu zep.disig.sk

Spojením špičkových odborníkov, poznatkov a vyspelej technológie sme vytvorili inovatívne riešenie pre tvorbu a overenie zaručeného elektronického podpisu vo webovom prostredí. Je ním portál zep.disig.sk.

Elektronické faktúry doručované spoločnosťou Disig, a.s.

Spoločnosť Disig, a.s. zaviedla do všetkých predajných procesov možnosť doručovania faktúr elektronickou formou, a to už od 1.5.2013. Elektronické faktúry vystavené spoločnosťou Disig, a.s. sú v súlade s príslušnou legislatívou...

Disig členom CA/Browser forum

CAB Forum združuje certifikačné autority (CA) takmer z celého sveta, od veľkých nadnárodných až po menšie, orientujúce sa na špecifický región a významných poskytovateľov softvéru na prezeranie internetových stránok a...

Citlivé údaje unikajú často cez zamestnancov

Zabezpečiť informácie pred stratou či únikom je dnes mimoriadne dôležité. A náročné. Konkurencia vás s ich „pomocou“ dokáže položiť na lopatky. Mnoho firiem sa bráni útokom zvonku, ale ako sa...

CA Disig prekročila prah do sveta vysokých škôl

Uplynulý rok priniesol používateľom zaručeného elektronického podpisu (ZEP) ďalší priestor na rozšírenie jeho využitia pri komunikácii s orgánmi verejnej moci. K Daňovému riaditeľstvu SR a Colnému riaditeľstvu SR pribudol Obchodný...

CA Disig vydáva SSL certifikáty v zmysle požiadaviek CA/Browser Forum

Od 1.7.2012 vydáva certifikačná autorita CA Disig SSL certifikáty, používané na bezpečnú SSL/TLS komunikáciu s verejnými web stránkami, v zmysle požiadaviek združenia CA/Browser Forum Baseline Requirements for the Issuance and...

Nový certifikovaný produkt pre používateľov ZEP od spoločnosti Disig

Národný bezpečnostný úrad SR certifikoval nový softvérový produkt vyvinutý našou spoločnosťou pre používateľov ZEP Disig Web Signer, ktorý je, spolu s certifikovanou aplikáciou pre automatizovanú e-podateľňu Disig QES Signer, určený najmä prevádovateľom...

Certifikovali sme nové verzie produktov pre poskytovateľov certifikačných služieb

Národný bezpečnostný úrad SR certifikoval nové verzie softvérových produktov pre poskytovateľov certifikačných služieb, vytvorený našou spoločnosťou Disig, a.s., ktoré tvoria kompletné portfólio produktov umožňujúcich prevádzkovať vlastnú akreditovanú certifikačnú autoritu. Ide...

Disig ocenený v kategórii IT projekt roka na IT GALA 2009

Spoločnosť Disig spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Mládežnickym parlamentom v Prešove získali prestížne ocenenie v rámci deviateho ročníka súťaže IT projekt roka za projekt “Moderné európske voľby”....