Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Aktuality

Úspešná recertifikácia Siemens CardOS

Úspešne sme recertifikovali SSCD produkt Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB, verzia CardOS V4.3B – DSDA, ktorý je určený na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie...

Akreditácia novej certifikačnej služby

Naša spoločnosť úspešne prešla procesom akreditácie certifikačnej služby dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaručenou elektronickou pečaťou a získala certifikát NBÚ, ktorý osvedčuje, že ako poskytovateľ...

Portál “Elektronický podpis bez hraníc”

V decembri 2013 sprístupnila naša spoločnosť verejnosti portál „Elektronický podpis bez hraníc“. Po vyše roku jeho prevádzky prinášame pár štatistických údajov o jeho využívaní, ktoré potvrdzujú, že jeho nasadenie a...

3 ročné certifikáty pre e-faktúry

V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia...

UPJŠ vydáva študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky

niverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) od zajtra, utorka 2. júna 2015 spúšťa prepojenie Akademického informačného systému univerzity AiS2 a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál...

Informácia pre záujemcov o bakalárske štúdium na VŠ

CA Disig v rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožňuje záujemcom o bakalárske štúdium na vysokých školách BEZPLATNE získať osobný certifikát pre elektronický podpis slúžiaci na účel...

Boli sme na SecTec Security Day 2014

Aj tento rok sme sa zúčastnili konferencie SecTec Security Day 2014. Nosnou témou 4. ročníka konferencie bola v poslednej dobe často diskutovaná téma, ochrana dát. Partnermi konferencie sú každoročne svetovo známe...

Slabé heslo robí z počítača trh s informáciami

Využívať počítač ako skladisko všetkých informácií je veľmi pohodlný, no nie za každých podmienok aj bezpečný spôsob, ako ich mať rýchlo k dispozícii. Rýchly prístup k vlastným údajom, bez rešpektovania...

Konkurencia na trhu môže priniesť lacnejší elektronický podpis

Certifikačná autorita CA Disig získala akreditáciu Národného bezpečnostného úradu. Klienti Disig tak budú môcť už čoskoro využívať zaručený elektronický podpis pri komunikácii so štátnou správou. Podľa dostupných informácií dnes reálne...

Získali sme ISO 27001

Sme prvou CA na Slovenku, ktorá získala certifikát ISO 27001. Ten potvrdzuje zavedenie a používanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy. Týmto certifikátom garantujeme vysoký stupeň ochrany...