Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Úspešne sme absolvovali plugtesty organizované ETSI

19. februára 2014

approved-151676_1280

Koncom roka 2013 sme sa zúčastnili na ETSI ( European Telecommunications Standards Institute)  plugtestoch v oblasti elektronického podpisu typu CAdES. V plugtestoch bol kladený dôraz na archívne časové pečiatky verzie 3 definované v štandarde ETSI TS 103 173. Účasť na testoch dopadla pre Disig úspešne, s dosiahnutím pozitívneho výsledku.

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) je oficiálne uznávaná inštitúcia Európskou úniou, ktorá vytvára globálne platné štandardy pre informačné a komunikačné technológie, zahŕňajúc pevné, mobilné, vysielacie a internetové technológie, ako i štandardy súvisiace s elektronickým podpisom.

Na prelome mesiacov marec a apríl 2014 budú realizované ďalšie plugtesty týkajúce sa elektronického podpisu pre oblasť Associated Signature Containers (ASiC) definovanom štandardom ETSI TS 102 918, na ktorých sa taktiež zúčastníme. Testy budú zamerané na porovnávanie implementácií ASiC štandardu rôznych svetových výrobcov.

Účasť na plugtestoch napomáha našej spoločnosti pri zdokonaľovaní produktov pre elektronický podpis a zlepšovaní interoperability s produktmi tretích strán.