Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Disig prijali do Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť

8. mája 2008

queue-154925_1280

Stali sme sa novým členom Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB). Asociácia v súčasnosti združuje viac ako tridsiatku podnikateľov, právnických i fyzických osôb na Slovensku. Členmi sú prevažne spoločnosti a inštitúcie pôsobiace vo sfére telekomunikácií, ale aj vo finančnom sektore.

„Práve dosiahnutie čo najvyššej bezpečnosti v oblasti informačných technológií je hlavným cieľom našich aktivít. Snažíme sa prispievať ako komplexnými softvérovými riešeniami informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, tak aj prostredníctvom zvyšovania penetrácie elektronického podpisu v bežných úkonoch,“ hovorí Ľuboš Batěk, predseda predstavenstva spoločnosti Disig.

SASIB vznikla v polovici deväťdesiatych rokov a jej základným cieľom je prispievať k zvyšovaniu právneho vedomia a odborných znalostí v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany softvéru. A to ako v rámci svojej členskej základne, tak aj medzi odbornou a laickou verejnosťou. Podporuje tiež aktivity štátu v oblasti informačnej bezpečnosti a boja proti informačnej kriminalite.