Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Boli sme na SecTec Security Day 2014

4. augusta 2014

disig_Disig na SecTec Day

Aj tento rok sme sa zúčastnili konferencie SecTec Security Day 2014. Nosnou témou 4. ročníka konferencie bola v poslednej dobe často diskutovaná téma, ochrana dát.

Partnermi konferencie sú každoročne svetovo známe spoločnosti v oblasti informačných technológií. Celkovo sa na úspešnom priebehu konferencie podieľalo 16 spoločností a 4 mediálni partneri. Okrem predstaviteľov IT komunity na konferenciu prijala pozvanie aj poradenská spoločnosť Deloitte, ktorá sa zhostila úvodného slova. Podujatie prebiehalo ako séria prezentácií jednotlivých partnerov konferencie, pričom tento ročník bol výnimočný aj svojou technickou časťou, v ktorej sa účastníci mohli bližšie zoznámiť s problematikou prostredníctvom LIVE DEMO ukážok. Konferencie sa zúčastnilo 130 účastníkov z viac ako 90 spoločností. Podujatie bolo zakončené tombolou s hodnotnými cenami, ktoré poskytli partneri konferencie.