Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Aktuality

Získali sme ISO 27001

Sme prvou CA na Slovenku, ktorá získala certifikát ISO 27001. Ten potvrdzuje zavedenie a používanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy. Týmto certifikátom garantujeme vysoký stupeň ochrany...

CA Disig bude strážiť elektronické zdravotné poistenie

Stali sme sa oficiálnou certifikačnou autoritou v rámci medzinárodného projektu NETC@RDS, ktorý sa zaoberá elektronizáciou služieb v zdravotníctve. Budem tak  prostredníctvom certifikátov CA Disig chrániť údaje o poistencoch napríklad pri...

Proti bankovým podvodom sa dá brániť elektronickým podpisom

Online výmena informácií či e-mail sú dnes už bežným spôsobom komunikácie, a tak súčasne aj výrazným rizikom pre zachovanie bezpečnosti údajov. Ukázalo sa to aj pri aktuálnych phishingových útokoch, keď...

Nové dochádzkové systémy zabránia manipulácii s údajmi

Na trhu certifikačných služieb vzniká revolučná generácia riešení, ktoré sa postarajú, aby boli elektronické systémy monitorujúce dochádzku zamestnancov ešte spoľahlivejšie. S využitím dôveryhodnej časovej informácie od certifikačnej autority, v podobe...

Disig prijali do Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť

Stali sme sa novým členom Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB). Asociácia v súčasnosti združuje viac ako tridsiatku podnikateľov, právnických i fyzických osôb na Slovensku. Členmi sú prevažne spoločnosti a...

Úspešne sme absolvovali plugtesty organizované ETSI

Koncom roka 2013 sme sa zúčastnili na ETSI ( European Telecommunications Standards Institute)  plugtestoch v oblasti elektronického podpisu typu CAdES. V plugtestoch bol kladený dôraz na archívne časové pečiatky verzie...

Zákon o e-Governmente

NR SR schválila na svojej 23. schôdzi nový zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý by mal...

Úspechy portálu zep.disig.sk

Spojením špičkových odborníkov, poznatkov a vyspelej technológie sme vytvorili inovatívne riešenie pre tvorbu a overenie zaručeného elektronického podpisu vo webovom prostredí. Je ním portál zep.disig.sk.

Elektronické faktúry doručované spoločnosťou Disig, a.s.

Spoločnosť Disig, a.s. zaviedla do všetkých predajných procesov možnosť doručovania faktúr elektronickou formou, a to už od 1.5.2013. Elektronické faktúry vystavené spoločnosťou Disig, a.s. sú v súlade s príslušnou legislatívou...

Disig členom CA/Browser forum

CAB Forum združuje certifikačné autority (CA) takmer z celého sveta, od veľkých nadnárodných až po menšie, orientujúce sa na špecifický región a významných poskytovateľov softvéru na prezeranie internetových stránok a...