Kontakt

Disig tím je pripravený na vaše otázky

Adresa spoločnosti

Disig a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 2
821 08

IČO: 359 75 946
IČ DPH: SK 2022116976

Email

disig@disig.sk

Zavolajte nám

Z dôvodu globálneho šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) pracuje Registračná Autorita na Záhradníckej ulici v Bratislave od 30.03.2020 v obmedzenom režime. Pre vydanie/obnovu certifikátu kontaktujte radisig@disig.sk

Recepcia: +421 (0)2 208 50 140

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2576 8772
BIC(swift): TATRSKBX
Číslo účtu: 2625768772/1100

Sociálne siete

Máte záujem?