Aktuality

Kvalifikovaný podpis v mobile je realitou

Štát dal nedávno zelenú vytváraniu kvalifikovaného elektronického podpisu, a to jednoduchým priložením nového elektronického občianskeho preukazu (eID) s bezkontaktným NFC rozhraním k mobilnému zariadeniu. Predchádzalo tomu zverejnenie knižníc, ktoré umožňujú komunikáciu medzi...

Úspešné kontrolné audity ISO v našej spoločnosti

V uplynulých týždňoch naša firma úspešne absolvovala sériu externých auditov, ktoré overujú zhodu nastavených procesov s požiadavkami medzinárodne uznávaných štandardov ISO. Bola potvrdená efektívna implementácia štandardov do firemných procesov, čo zaručuje...

Chráňte svoje e-maily pred falšovaním a neoprávneným prístupom

Podpísanie e-mailovej správy predstavuje kľúčový nástroj na zabezpečenie jednoznačnej identifikovateľnosti jej odosielateľa, čím sa chráni pred jej falšovaním. Šifrovanie e-mailovej správy predstavuje zabezpečenie pred neoprávneným prístupom k jej obsahu. Bezpečným riešením...