Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie

Pomocou aplikácie Disig Desktop Signer môžete jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy.

Aplikácia podporuje podpisovanie a overovanie širokého spektra formátov dokumentov a podpisov.

Jednoduchá práca s dokumentom

Jednoduchá práca s dokumentom

Z hlavného okna aplikácie sú rýchlo dostupné najčastejšie vykonávané čínnosti - overenie podpisu a podpísanie dokumentu. Výsledky overenia sú prehľadné a farebne rozlíšené v závislosti od platnosti podpisu.

Vo firemnom prostredí je aplikácia schopná spracovávať dokumenty ľubovoľného formátu, čím prináša výhody kvalifikovaného elektronického podpisu aj do bežných procesov organizácie.

Hromadné podpisovanie

Hromadné podpisovanie

Prídavný modul Hromadné podpisovanie rozširuje základnú licenciu aplikácie o možnosť podpisovať viaceré dokumenty jedným zadaním PIN kódu.

Modul umožňuje hromadne podpísať dávku dokumentov (napr. faktúry) alebo spoločne podpísať viaceré dokumenty (napr. zmluvu s prílohami).

Viac informácií o module

Dlhodobá archivácia

Dlhodobá archivácia

Modul Archív zabezpečuje dlhodobú overiteľnosť elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Tento stav dosiahneme prostredníctvom pravidelného prepodpisovania dokumentov v archíve.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis.

Viac informácií o module

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba zákonom vymedzené tzv. oprávnené osoby a túto službu môžu poskytovať fyzickým osobám alebo právnym subjektom.

Zaručená konverzia ako prídavný modul aplikácie zabezpečuje konverziu dokumentov z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak.


Viac informácií o moduleZákladná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate
 • vhodná pre elektronickú komunikáciu so štátnou správou aj so súkromnými spoločnosťami
 • inštalácia priamo do počítača, či notebooku s operačným systémom Microsoft Windows
 • možnosť vložiť vlastný vizualizovaný podpis do PDF dokumentu
 • možnosť rozšíriť základnú funkcionalitu o samostatné moduly, ktoré zabezpečujú hromadné podpisovanie, zaručenú konverziu, dlhodobú archiváciu
 • podpora podpisovania dokumentov s kvalifikovaným certifikátom uloženým na elektronickom občianskom preukaze (eID) a na ďalších QSCD zariadeniach s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie

Cenu základného modulu, prídavných modulov, platnosť licencie a licenčné podmienky nájdete na eshop.disig.sk

Aplikáciu Disig Desktop Signer môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou objednaním v e-shope

Distribútormi aplikácie Disig Desktop Signer sú spoločnosti:

 • ASBIS SK spol. s r.o.
 • BROS Computing, s.r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • NERO 2000 s.r.o.
 • UPJŠ Košice

Máte záujem?