Disig QES Portal

Kvalifikovaný elektronický podpis vo webovom prostredí

Disig QES Portal je určený najmä pre prevádzkovateľov web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom jednoducho a bez náročných inštalácií. Jadro tohto systému tvoria aplikácie certifikované NBÚ SR Disig QES Signer a Disig Web Signer.

Možnosti prevádzky

Disig QES Portal možno prevádzkovať rôznymi formami. Ako samostatnú službu, ktorá je prevádzkovaná v prostredí klienta, pričom zodpovednosť za bezpečnosť, či udeľovanie používateľských licencií, je práve na strane klienta.

Disig QES Portal ako Cloud je alternatívnym riešením, ktorého veľkým prínosom je oslobodenie používateľa od vstupných investičných nákladov. Táto forma prevádzkovania služieb je vhodná najmä pre náročných klientov vyžadujúcich maximálnu bezpečnosť a ochranu dát.Základná charakteristika

 • serverové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis (QES)
 • prívetivé rozhranie pre integrátorov aj používateľov
 • široké možnosti konfigurácie zabezpečujúce odolnosť voči možným legislatívnym zmenám
 • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov
 • podpora všetkých certifikovaných QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • multiplatformové riešenie pre Windows, Linux, MacOS, Android, iOS a WP
 • možnosť rozšírenia služieb o dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov podpísaných QES

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

RSA s veľkosťou kľúča do 4096 bit

MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256

PDF, RTF, TXT, HTML, XHTML, XML, XMLDataContainer

MS Office formáty voliteľne konvertované do PDF

BMP, PNG, GIF, JPG, TIFF

ETSI TS 101 733, ETSI TS 103 173, ETSI TS 101 903,

ETSI TS 103 171, ETSI TS 102 778, ETSI TS 103 172,

ETSI TS 102 918, ETSI TS 103 174, ETSI TS 119 612,

ETSI TS 102 272, RFC 5280, RFC 3161, RFC 2560

Platforma Microsoft Windows

 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

Platforma Linux
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Platforma Mac OS X
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Opera

Máte záujem?