Disig QES Portal

Kvalifikovaný elektronický podpis a pečať vo webovom prostredí

Disig QES Portal je určený najmä pre prevádzkovateľov web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy.

Systém Disig QES Portal prevádzkovaný ako služba v privátnom cloude spoločnosti Disig je cenovo dostupným riešením, ktorého veľkým prínosom je oslobodenie klienta od vstupných investičných nákladov.

Disig QES Portal je alternatívne možné prevádzkovať aj ako samostatné riešenie v prostredí klienta, pričom zodpovednosť za bezpečnosť, či udeľovanie prístupu koncovým používateľom je na strane prevádzkovateľa. Táto forma je vhodná najmä pre náročných klientov, vyžadujúcich maximálnu bezpečnosť a ochranu dát.

Demo produktu je dostupné na adrese https://www.qesportal.skZákladná charakteristika

  • portálové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať (QES)
  • prívetivé rozhranie pre integrátorov aj používateľov
  • možnosť prispôsobenia rozhrania a vzhľadu podľa požiadaviek zákazníka
  • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov
  • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
  • jadro systému tvoria aplikácie Disig QES Signer a Disig Web Signer
  • multiplatformové riešenie pre Windows, macOS, Linux, Android a iOS
  • možnosť rozšírenia služieb o dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov podpísaných QES

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

ETSI TS 101 733, ETSI TS 103 173, ETSI TS 101 903,

ETSI TS 103 171, ETSI TS 102 778, ETSI TS 103 172,

ETSI TS 102 918, ETSI TS 103 174, ETSI TS 119 612,

ETSI TS 102 272, RFC 5280, RFC 3161, RFC 6960

TXT, PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF

MS Office formáty voliteľne konvertované do PDF

CMS, ASiC-S, ASiC-E, ZEPf, xZEP / ZEPx

Ľubovoľný formát bez zobrazenia obsahu dokumentu

Google Chrome na MS Windows, macOS, Linux, Android a iOS

Mozilla Firefox na MS Windows, macOS, Linux, Android a iOS

Microsoft Edge na MS Windows, macOS a Linux

Microsoft Internet Explorer na MS Windows

RESTful Web Services s OpenAPI/Swagger špecifikáciou

Microsoft Windows Server 2012 R2 alebo novší

.NET Core 3.1 a .NET Framework 4.8 alebo novší

Microsoft IIS 8.5 alebo novší

Minimálne 1-jadrové CPU a 2 GB RAM, 1 GB miesta na HDD

Odporúčané je aspoň 4-jadrové CPU, 4GB RAM, 500 GB miesta na HDD

Microsoft Windows 7 alebo vyšší

Apple macOS 10.12 alebo vyšší

Aktuálna LTS verzia Debian, Ubuntu alebo Mint Linux

Android 4.4 alebo vyšší

Apple iOS 9 alebo vyšší

Máte záujem?