Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Aktuality

Proti bankovým podvodom sa dá brániť elektronickým podpisom

Online výmena informácií či e-mail sú dnes už bežným spôsobom komunikácie, a tak súčasne aj výrazným rizikom pre zachovanie bezpečnosti údajov. Ukázalo sa to aj pri aktuálnych phishingových útokoch, keď...

Nové dochádzkové systémy zabránia manipulácii s údajmi

Na trhu certifikačných služieb vzniká revolučná generácia riešení, ktoré sa postarajú, aby boli elektronické systémy monitorujúce dochádzku zamestnancov ešte spoľahlivejšie. S využitím dôveryhodnej časovej informácie od certifikačnej autority, v podobe...

Disig prijali do Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť

Stali sme sa novým členom Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB). Asociácia v súčasnosti združuje viac ako tridsiatku podnikateľov, právnických i fyzických osôb na Slovensku. Členmi sú prevažne spoločnosti a...

Úspešne sme absolvovali plugtesty organizované ETSI

Koncom roka 2013 sme sa zúčastnili na ETSI ( European Telecommunications Standards Institute)  plugtestoch v oblasti elektronického podpisu typu CAdES. V plugtestoch bol kladený dôraz na archívne časové pečiatky verzie...

Zákon o e-Governmente

NR SR schválila na svojej 23. schôdzi nový zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý by mal...

Úspechy portálu zep.disig.sk

Spojením špičkových odborníkov, poznatkov a vyspelej technológie sme vytvorili inovatívne riešenie pre tvorbu a overenie zaručeného elektronického podpisu vo webovom prostredí. Je ním portál zep.disig.sk.

Elektronické faktúry doručované spoločnosťou Disig, a.s.

Spoločnosť Disig, a.s. zaviedla do všetkých predajných procesov možnosť doručovania faktúr elektronickou formou, a to už od 1.5.2013. Elektronické faktúry vystavené spoločnosťou Disig, a.s. sú v súlade s príslušnou legislatívou...

Disig členom CA/Browser forum

CAB Forum združuje certifikačné autority (CA) takmer z celého sveta, od veľkých nadnárodných až po menšie, orientujúce sa na špecifický región a významných poskytovateľov softvéru na prezeranie internetových stránok a...

Citlivé údaje unikajú často cez zamestnancov

Zabezpečiť informácie pred stratou či únikom je dnes mimoriadne dôležité. A náročné. Konkurencia vás s ich „pomocou“ dokáže položiť na lopatky. Mnoho firiem sa bráni útokom zvonku, ale ako sa...

CA Disig prekročila prah do sveta vysokých škôl

Uplynulý rok priniesol používateľom zaručeného elektronického podpisu (ZEP) ďalší priestor na rozšírenie jeho využitia pri komunikácii s orgánmi verejnej moci. K Daňovému riaditeľstvu SR a Colnému riaditeľstvu SR pribudol Obchodný...