Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

UPJŠ vydáva študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky

1. februára 2015

rozhodnutia elektronicky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) spúsťa od utorka 2. júna 2015 prepojenie Akademického informačného systému univerzity AiS2 a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Toto prepojenie spočíva v integrácii služieb portálu – www.slovensko.sk do Akademického informačného systému AiS2, ktorý univerzita vyvíja a prevádzkuje na 18 slovenských vysokých školách –www.upjs.sk, www.ais2.sk. Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Integrácia Akademického informačného systému 2 s rezortným informačným systémom a väzby na e-Government. Pri vývoji tejto služby UPJŠ úzko spolupracovala s našou spoločnosťou.

Celá správa je zverejnená na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vydáva na www.slovensko.sk študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky