Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Oznámenie o zrušení všetkých certifikátov uložených v eID kartách

1. novembra 2017

eid_crl

OZNÁMENIE prevádzkovateľa certifikačných autorít SVK eID ACA/PCA/SCA o zrušení všetkých certifikátov uložených v eID kartách.

Na základe publikovanej potencionálnej zraniteľnosti eID kariet (CVE-2017-15361) a vzhľadom k informáciám, ktoré nám boli dostupné, ako poskytovateľovi dôveryhodných služieb, v čase prijatia rozhodnutia o zrušení, v súlade so znením bodu 4.9.1 platnej Politiky poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov na eID, sme

zrušili dňa 31.10.2017 o 18:23

všetky platné certifikáty, ktoré boli vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty s veľkosťou kľúčov 2048 bitov.