Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Platí zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

19. októbra 2016

aktualne

Dňa 18.10.2016 nadobudol účinnosť očakávaný zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách. Jeho účinnosťou stratil platnosť starý zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Prijatím zákona o dôveryhodných službách sa mali upraviť viaceré oblasti, ktoré priamo neupravuje Nariadenie eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách) a teda vyplniť medzery Nariadenia. Zákon preto upravuje najmä podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, niektoré povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu v oblasti dôveryhodných služieb a sankcie za porušenie povinností podľa Nariadenia eIDAS a tohto zákona. Ako slovenské špecifikum zachováva tzv. mandátny certifikát známy zo zrušeného zákona o elektronickom podpise.

Základné informácie o Nariadení eIDAS si môžete pozrieť v našom STANOVISKU.