Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Úspechy portálu zep.disig.sk

19. februára 2014

diisg_uspechyportalu

V priebehu decembra 2013 sprístupnila naša spoločnosť širokej verejnosti portál Elektronický podpis bez hraníc, ktorý umožňuje bezplatné vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) s časovou pečiatkou.

Portál má používateľsky nenáročné rozhranie, ktoré zaručuje, že podpísanie dokumentu zaručeným elektronickým podpisom, príp. overenie už podpísaného dokumentu, je v zmysle požiadaviek bežného používateľa PC. Pri spracúvaní elektronického dokumentu sa používateľ stretne s tromi dôležitými funkciami, avšak v konečnom dôsledku s ich jednoduchým ovládaním. Prívetivé rozhranie zabezpečuje, že samotná práca so zaručeným elektronickým podpisom je skutočne jednoduchá a prehľadná.

„Väčšina našich klientov oceňuje našu snahu priniesť ľahko dostupné riešenie pre vytvorenie a overenie elektronického dokumentu podpísaného ZEP, pričom si nemusia nič inštalovať a nastavovať. Postačí, keď si vyberú elektronický súbor, ktorý potrebujú podpísať alebo overiť a jedným klikom uskutočnia zvolenú operáciu. V súčasnosti je to jediná ponuka umožňujúca vytvorenie ZEP s časovou pečiatkou pre akékoľvek podanie smerom k orgánom verejnej moci v SR. Mnohí používatelia nám už prejavili veľkú spokojnosť s touto službou, nakoľko to pre nich znamená výraznú úsporu času i nákladov. Snažíme sa našim klientom ponúknuť najlepšie a najjednoduchšie riešenia“, hovorí Bibiana Barčáková, asistentka obchodného oddelenia.

Podľa našich štatistík na portáli „Elektronický podpis bez hraníc“ bolo do dnešného dňa podpísaných zhruba 8400 elektronických dokumentov a overených približne 2800 elektronických dokumentov. Aj z uvedeného vyplýva, že portál „Elektronický podpis bez hraníc“ je výnimočný počin našej spoločnosti, ktorý oslovil mnohých našich zákazníkov.