Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Elektronické faktúry doručované spoločnosťou Disig, a.s.

25. Apríla 2013

stapler-1016310_1920

Spoločnosť Disig, a.s. zaviedla do všetkých predajných procesov možnosť doručovania faktúr elektronickou formou, a to už od 1.5.2013.

Elektronické faktúry vystavené spoločnosťou Disig, a.s. sú v súlade s príslušnou legislatívou platnou od 1.1.2013. Elektronické faktúry zasielané na vopred dohodnutú e-mailovú adresu sú tak plnohodnotným daňovým dokladom.

Elektronická faktúra umožní, aby komunikácia s obchodnými partnermi bola efektívnejšia, rýchlejšia, zabezpečila komfort a prehľadnosť pri archivácii.

Ako bude e-faktúra doručená?

Elektronické faktúry sú zasielané vo formáte PDF, vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry je zabezpečená elektronickým podpisom. Certifikát pre elektronický podpis je vydaný certifikačnou autoritou CA Disig. Pre správnosť a platnosť certifikátu je potrebné si overiť, že v položke OU je zapísané e-faktúry.

Odporúčame, aby ste ako príjemca elektronickej faktúry v prvom kroku prílohu e-mailu a teda elektronickú faktúru uložili na disk až následne ju otvorili. V prípade, že sa PDF súbor nezobrazí, je potrebné si overiť, či je v danom PC nainštalovaná správna verzia prehliadača Adobe Reader.

Pokiaľ nie je elektronická faktúra doručená ani do 14 dní odo dňa poskytnutia služby/dodania tovaru, odporúčame, aby ste ihneď kontaktovali spoločnosť Disig, a.s.. Je možné, že poštový klient z technických dôvodov nemohol správu prijať (napr. plná schránka správ).

Ako prejsť na e-faktúru?

Pokiaľ ste našim existujúcim obchodným partnerom, súhlas so zmenou doručovania faktúr (zmena papierovej faktúry na elektronickú), prijímame:

  • emailom na adrese obchod@disig.sk
  • telefonicky na čísle 02/ 208 50 142 (pracovné dni od 8:00 – 16:30)

 V súhlase je potrebné uviesť:

  • názov spoločnosti, príp. Meno a Priezvisko
  • Variabilný symbol z vašej poslednej faktúry
  • e-mail, na ktorý má byť zaslaná elektronická faktúra

Pokiaľ ste našim novým obchodným partnerom a faktúra na vašu spoločnosť ešte nebola vystavená, o podmienkach doručovania elektronických faktúr sa dozviete priamo pri produkte, ktorý máte v pláne si objednať. Vopred ďakujeme za váš záujem o elektronické faktúry a pevne veríme, že výhody takto vystavených daňových dokladov využijete k vašej spokojnosti.