Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Nové dochádzkové systémy zabránia manipulácii s údajmi

31. októbra 2006

s_certifikatom_ca Disig

Na trhu certifikačných služieb vzniká revolučná generácia riešení, ktoré sa postarajú, aby boli elektronické systémy monitorujúce dochádzku zamestnancov ešte spoľahlivejšie. S využitím dôveryhodnej časovej informácie od certifikačnej autority, v podobe časovej pečiatky, bude nemožné dochádzkové výkazy oklamať a manipulovať s časovými údajmi príchodu či odchodu.

Využiteľnosť certifikačných služieb v bežnom živote má potenciál na neustály rozvoj. V súčasnosti sú vo finálnej fáze riešenia, ktoré prinesú špecializované modely dochádzkových systémov. Nové zariadenia a aplikácie využívajúce časové pečiatky (časové značky), zaznamenávajú napríklad príchody a odchody zamestnancov na pracovisko, a ich implementácia zabezpečí vysokú mieru presnosti zaznamenávaného času, vysokú spoľahlivosť a dôveryhodnosť získaných údajov.

Dochádzkový systém využívajúci technológiu časových pečiatok funguje na princípe získavania presného času prostredníctvom certifikačnej autority časovej pečiatky (značky). Takto sa dá vyhnúť situácii, že by zamestnanec resp. správca systému mohol zmeniť systémový čas a tým napríklad ovplyvniť zaznamenaný čas príchodu alebo odchodu. V praxi to znamená, že zamestnanec vlastní napríklad kartu, ktorá umožňuje vstup do budovy. „Po prihlásení systém automaticky zašle autorite na vydávanie časovej pečiatky žiadosť o časovú pečiatku – presný čas prihlásenia, tá ho „vydá“ a digitálne podpíše svojim privátnym kľúčom,“ vysvetľuje Peter Miškovič, riaditeľ spoločnosti Disig.

Nepriamou výhodou takéhoto riešenia však môže byť aj sledovanie pohybu osôb v kľúčových priestoroch s kontrolovaným prístupom a zisťovanie dĺžky ich pobytu. Najmä v prípadoch, kedy jeho čipová karta zároveň slúži na vstup a identifikáciu jej vlastníka, a tak aj zaznamenáva jeho prítomnosť v budove. Presný čas, ktorý sa pri týchto aktivitách využíva sa získava z „atómových“ hodín či prostredníctvom GPS.

Nové riešenia ocenia najmä spoločnosti, ktoré bojujú so sledovaním prítomnosti osôb na pracoviskách či v iných priestoroch.