Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Disig členom CA/Browser forum

3. septembra 2013

balloons-874837_1920

CAB Forum združuje certifikačné autority (CA) takmer z celého sveta, od veľkých nadnárodných až po menšie, orientujúce sa na špecifický región a významných poskytovateľov softvéru na prezeranie internetových stránok a ďalších aplikácií ako sú Microsof Corporation, Mozilla Foundation, Google Inc, Apple a Opera Software (ASA).

Členovia CAB Forum v minulosti úzko spolupracovali pri vytváraní smerníc a prostriedkov na implementáciu týkajúcich sa štandardu pre rozšírenú validáciu SSL certifikátov (EV SSL) ako spôsobu, ktorý poskytuje zvýšenú bezpečnosť internetových transakcií a umožňuje viac intuitívne metódy zobrazovania bezpečných internetových stránok pre používateľov.

CAB Forum rovnako vypracovalo prvý štandard na medzinárodnom základe pre prevádzku certifikačných autorít vydávajúcich SSL/TSL certifikáty, ktoré sú prirodzene dôveryhodné pre internetové prehliadače „Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly Trusted Certificates.“

Členstvo v CAB Forum prináša spoločnosti Disig, a.s. možnosť aktívne sa zúčastňovať tvorby a pripomienkovania štandardov, odporúčaní, zúčastňovať sa konferencií, čo prináša do našej práce a pre klientov najnovšie trendy pri poskytovaní certifikačných služieb.