Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Nový certifikovaný produkt pre používateľov ZEP od spoločnosti Disig

16. Apríla 2012

websigner

Národný bezpečnostný úrad SR certifikoval nový softvérový produkt vyvinutý našou spoločnosťou pre používateľov ZEP Disig Web Signer, ktorý je, spolu s certifikovanou aplikáciou pre automatizovanú e-podateľňu Disig QES Signer, určený najmä prevádovateľom web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť plnohodnotné podpisovanie dokumentov zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Riešenie Disig Web Signer využíva klient-server architektúru, v ktorej sú koncoví používatelia plne oslobodení od akýchkoľvek nastavovaní na ich strane a stačí im, keď v procese podpisovania dokumentu dokážu zo zoznamu zvoliť svoj podpisový certifikát.

Základná charakteristika:

  • Aplikácia umožňujúca vyhotovovať zaručený elektronický podpis vo webovom prehliadači
  • Klient podporuje operačné systémy Microsoft Windows, Linux a Mac OS X.
  • Pre prevádzkovateľa poskytuje rozhranie umožňujúce jednoduchú integráciu zaručeného elektronického podpisu do ľubovoľnej webovej stránky či portálu.
  • Podporuje všetky certifikované SSCD zariadenia, ktoré disponujú príslušným middlewarom vo forme CSP alebo PKCS#11 knižnice.
  • Garantuje bezpečnosť podpisových úkonov.

Produkt Disig Web Signer verzia 1.0 je, v zmysle certifikácie NBÚ SR, možné použiť na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu v schválených formátoch, pričom môže byť použitý len s produktom Disig QES Signer vo verzii 2.0 a vyššej certifikovaným NBÚ, v súlade s inštrukciami od výrobcu.