Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Certifikovali sme nové verzie produktov pre poskytovateľov certifikačných služieb

31. mája 2011

architecture-768432_1920

Národný bezpečnostný úrad SR certifikoval nové verzie softvérových produktov pre poskytovateľov certifikačných služieb, vytvorený našou spoločnosťou Disig, a.s., ktoré tvoria kompletné portfólio produktov umožňujúcich prevádzkovať vlastnú akreditovanú certifikačnú autoritu.

Ide o produkty „Disig CA Signer“, „Disig TSA Signer“ a „Disig OCSP Responder“ vo verziách 1.1.

Produkt Disig CA Signer verzia 1.1 je v zmysle získanej certifikácie NBÚ SR možné použiť pre poskytovanie certifikačných služieb vrátane správy certifikátov (najmä vydávanie, overovanie platnosti, rušenie a archivácia certifikátov) a služieb infraštruktúry verejného kľúča (PKI) (najmä zverejňovanie zoznamu zrušených certifikátov).

Produkt Disig TSA Signer verzia 1.1 je v zmysle získanej certifikácie NBÚ SR možné použiť na vydávanie časovej pečiatky, pričom môže byť použitý samostatne, prípadne ako modul komplexného systému.

Produkt Disig OCSP Responder verzia 1.1 je v zmysle získanej certifikácie NBÚ SR určený na potvrdenie existencie a platnosti certifikátov (OCSP – Online Certificate Status Protokol) v on-line režime overovania.

V nových verziách certifikovaných produktov sú zapracované najnovšie požiadavky legislatívy Slovenskej republiky pre oblasť elektronického podpisu – Zákon č. 215/2002 Z. z. a súvisiace vykonávacie vyhlášky NBÚ SR č. 131 až 136 z roku 2009 a č. 32 z roku 2010.

Produkty boli vyvíjané za úzkej spolupráce skúsených odborníkov z oblasti vývoja a pracovníkov využívajúcich predchádzajúce verzie týchto produktov v reálnych podmienkach akreditovanej certifikačnej autority. Tento spôsob vývoja zaručuje vysokú spoľahlivosť a profesionálnu kvalitu našich produktov.

Viac informácií o uvedených produktoch vám poskytnú pracovníci nášho obchodného oddelenia na obchod@disig.sk.