Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Nová éra online služieb v rámci EÚ

13. júla 2016

europe-155191_1280

Dňa 1.7.2016 nadobudla účinnosť väčšina ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (eIDAS). Toto nové nariadenie ustanovuje nové legislatívne pravidlá pre elektronickú identifikáciu, elektronické podpisy, elektronické pečate, časové pečiatky a ďalšie služby pre celú EÚ. Nariadenie predstavuje právo Európskej únie, ktoré je priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Najdôležitejším aspektom nového právneho stavu je jeho jednotná implementácia vo všetkých členských štátoch.

Pokiaľ vás zaujíma o čom vlastne nové nariadenie eIDAS je, tu nájdete stručný súhrn aj s relevantnými odkazmi na jeho plné znenie Nariadenie č. 910/2014 (eIDAS) – stručný prehľad