Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Microsoft dôveruje CA Disig

15. januára 2009

microsoft-237843_1280

Certifikačná autorita Disig splnila požiadavky Microsoft Root Certificate Program a jej koreňový certifikát bol zaradený do zoznamu dôveryhodných koreňových certifikačných „úradov“ vydávaných spoločnosťou Microsoft. Pre strany komunikujúce elektronickou formou, s využitím certifikátov vydaných CA Disig, tento fakt zabezpečuje vysoký komfort práce, nakoľko všetky prijímajúce elektronicky podpísané alebo zašifrované správy, dokument ap. sa automaticky overia a nie je nutné dodatočne registrovať koreňový certifikát. CA Disig je tak prvou certifikačnou autoritou zo Slovenska, ktorá sa podrobila tomuto náročnému procesu.

„Cieľ, ktorý sme si stanovili, nebolo jednoduché dosiahnuť. Preto skutočnosť, že CA Disig je v zozname dôveryhodných úradov vydávaných spoločnosťou Microsoft, je pre nás mimoriadny úspech. Dlhoročne sa snažíme poskytovať certifikačné služby na vysokej kvalitatívnej úrovni, kvalite bude tentokrát sekundovať komfort. Pevne veríme, že práca s certifikátmi vydanými CA Disig bude pre všetkých používateľov jednoduchšia, čo sa odrazí v náraste počtu vydaných certifikátov,“ hovorí Peter Miškovič, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Disig.

„Teší nás, že na Slovensku je firma, ktorá poskytne našim zákazníkom rovnako kvalitné služby ako poprední svetoví poskytovatelia certifikátov. Spoločnosť Disig sa tak dostáva na úroveň takých firiem ako napríklad VeriSign,” povedal Juraj Šitina, riaditeľ divízie podpory vývojárov spoločnosti Microsoft.

Internet Explorer, ako aj MS Outlook sú stále najpoužívanejšie produkty pre prehliadanie webu a pre prácu s elektronickou poštou, a to nie len na Slovensku. „Vyše 80% certifikačných autorít, ktoré sme implementovali pre rôzne organizácie je postavených práve na produktoch Microsoft, či už MS Windows Server 2003 alebo už aj MS Windows Server 2008. Osobne máme veľmi bohaté a dobré skúsenosti s týmito produktmi a o to viac nás teší uvedený úspech,“ hovorí Ľuboš Baláž, senior konzultant pre platformu Microsoft.

Root update Package, ktorý obsahuje už aj koreňový certifikát CA Disig je možné voľne stiahnuť a nainštalovať priamo zo stránky spoločnosti Microsoft. Elektronizácia procesov napreduje správnym smerom a elektronický podpis si nachádza uplatnenie nielen v rámci komerčnej sféry, ale i v podmienkach verejnej moci. K colnej správe, daňovým úradom a obchodnému registru sa pridali aj súdy. V súčasnosti je možné so súdmi komunikovať aj elektronickými prostriedkami s využitím zaručeného elektronického podpisu.