Disig Web Signer

Webové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Podpora Microsoft Windows, Linux a Mac OS X

Aplikácia Disig Web Signer umožňuje koncovým používateľom vo webovom prostredí vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Je určená predovšetkým pre prevádzkovateľov web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou.

Jednoduché prostredie pre používateľov

Riešenie Disig Web Signer využíva klient-server architektúru a vďaka tomu je konfigurácia podpisových politík a ďalších pokročilých nastavení presunutá na stranu servera, kde je prevádzkovaná aplikácia Disig QES Signer. Koncoví používatelia sú tak plne oslobodení od technickej náročnosti spojenej s elektronickým podpisom a postačuje, keď v procese podpisovania dokumentu dokážu zo zoznamu vybrať svoj podpisový certifikát.Základná charakteristika

 • vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate vo webovom prehliadači
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie pre prehliadanie a podpis dokumentov
 • žiadna konfigurácia na strane klienta okrem výberu podpisového certifikátu
 • podpora operačných systémov Microsoft Windows, Linux a Mac OS X
 • jednoduchá integrácia kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate do ľubovoľnej webovej stránky, či portálu
 • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • podpora podpisovania širokého spektra formátov dokumentov
 • aplikácia je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

ActiveX komponent pre Microsoft Internet Explorer

Rozšírenie pre Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge

JAVA applet pre ostatné prehliadače

Microsoft Windows XP alebo vyšší, Linux alebo Mac OS X

Minimálne 1 core CPU a 512 MB RAM

Microsoft .NET Framework 2.0 alebo vyšší pre ActiveX verziu a rozšírenia prehliadačov na platforme Microsoft Windows

JAVA Runtime Environment 1.6 alebo vyšší pre JAVA verziu a rozšírenia prehliadačov na platformách Linux a Mac OS X

PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

RSA s veľkosťou kľúča do 4096 bit

MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256

Schopnosť referencovať v generovaných stránkach podpisový komponent pomocou HTML elementov „applet“ a/alebo „object“

Schopnosť ovládať na strane klienta podpisový komponent z jazyka JavaScript

Schopnosť komunikovať na strane servera s aplikáciou Disig QES Signer cez Web Services (SOAP)

Microsoft Windows

 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Linux
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Mac OS X
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Máte záujem?