Disig Web Signer

Webové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Podpora Microsoft Windows, Linux a Mac OS X

Aplikácia Disig Web Signer umožňuje koncovým používateľom vo webovom prostredí vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy. Je určená predovšetkým pre prevádzkovateľov web stránok a portálových riešení, ktorí chcú svojim používateľom umožniť podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom a pečaťou.

Jednoduché prostredie pre používateľov

Riešenie Disig Web Signer využíva klient-server architektúru a vďaka tomu je konfigurácia podpisových politík a ďalších pokročilých nastavení presunutá na stranu servera, kde je prevádzkovaná aplikácia Disig QES Signer. Koncoví používatelia sú tak plne oslobodení od technickej náročnosti spojenej s elektronickým podpisom a postačuje, keď v procese podpisovania dokumentu dokážu zo zoznamu vybrať svoj podpisový certifikát.Základná charakteristika

 • vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate vo webovom prehliadači
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie pre prehliadanie a podpis dokumentov
 • žiadna konfigurácia na strane klienta okrem výberu podpisového certifikátu
 • podpora operačných systémov Microsoft Windows, Linux a Mac OS X
 • jednoduchá integrácia kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate do ľubovoľnej webovej stránky, či portálu
 • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • podpora podpisovania širokého spektra formátov dokumentov
 • aplikácia je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

Všetky formáty podporované aplikáciou Disig QES Signer

ActiveX komponent pre Microsoft Internet Explorer

Rozšírenie pre Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge

JAVA applet pre ostatné prehliadače

Microsoft Windows XP alebo vyšší, Linux alebo Mac OS X

Minimálne 1 core CPU a 512 MB RAM

Microsoft .NET Framework 2.0 alebo vyšší pre ActiveX verziu a rozšírenia prehliadačov na platforme Microsoft Windows

JAVA Runtime Environment 1.6 alebo vyšší pre JAVA verziu a rozšírenia prehliadačov na platformách Linux a Mac OS X

PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

RSA s veľkosťou kľúča do 4096 bit

MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256

Schopnosť referencovať v generovaných stránkach podpisový komponent pomocou HTML elementov „applet“ a/alebo „object“

Schopnosť ovládať na strane klienta podpisový komponent z jazyka JavaScript

Schopnosť komunikovať na strane servera s aplikáciou Disig QES Signer cez Web Services (SOAP)

Microsoft Windows

 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Linux
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Mac OS X
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Hash (SHA 256) odtlačky hlavného modulu aplikácie Disig Web Signer:

Web Signer 1.0.0 - DisigWebSigner.dll
a2 1f e8 c4 ff 93 20 0b 1d d5 44 1d 18 8a 81 7e c2 83 b4 51 32 e8 ea 60 0b df d6 2f f4 c3 e7 99

Web Signer 1.0.0 - WebSigner-1.0.0.jar
65 ef 88 53 69 b1 a2 01 f6 32 bc a8 a9 82 8f 9a 05 2f 1d a7 9c 82 6a 61 d6 40 f4 b4 26 e2 d4 4d

Web Signer 1.0.1 - DisigWebSigner.dll - .NET 2.0
03 20 94 5e 4d d1 44 7c d3 6d d7 9b 1b 8c 6b 3f d3 3a 9d 54 e0 08 5c 8d e1 05 eb 43 02 0f 18 07

Web Signer 1.0.1 - DisigWebSigner.dll - .NET 4.0
92 77 4b 68 fc 12 6f 99 09 3c f2 b1 c5 a5 f8 ed ae 55 f1 05 b2 77 a5 9b b0 1a 42 8e 8e b3 58 64

Web Signer 1.0.1 - WebSigner-1.0.1.jar
ac 4b 60 66 a2 07 3f d5 ce 6e 47 79 5a 56 95 a8 01 01 73 04 ec 24 4c 07 2b 0f 47 d1 9c 4b 6c 0b

Web Signer 1.0.2 - DisigWebSigner.dll - .NET 2.0
16 25 bc 5e 9b 52 c7 8f 77 f2 c9 11 a1 c0 c3 83 62 c2 fb 0a f5 0a 44 36 37 6d 80 1f 9f dc 14 82

Web Signer 1.0.2 - DisigWebSigner.dll - .NET 4.0
8c 7d 13 58 f4 d8 fd 37 a2 bb 97 25 7c 73 72 a8 aa 75 55 1a 4b 91 ed 38 ee 95 e2 6c 31 39 c6 7f

Web Signer 1.0.2 - WebSigner-1.0.2.jar
ae f7 2c 85 cb 1e 44 e3 a8 ce 2c 43 9f 22 a8 60 0b cc 8b ae db f8 c8 0e 56 4d 72 d9 fa 13 40 d1

Web Signer 1.0.5 - DisigWebSigner.dll - .NET 2.0
56 35 75 C9 9F 1E C2 83 20 5B 8C 70 21 61 0F CC 48 9F CD C5 0E 19 DB 3A 1C 5A FA 9A FA 11 D2 95

Web Signer 1.0.5 - DisigWebSigner.dll - .NET 4.0
72 79 33 8F 1D 3C BC 43 AE 44 A1 C2 6A E9 E8 0B 61 09 3A 36 21 29 1D 58 D4 2C DA 9B 3E 9B C5 9B

Web Signer 1.0.5 - WebSigner-1.0.5.jar
3A F0 73 A5 23 25 F6 D7 3C A1 80 E2 10 51 D8 E3 49 59 02 0E 6B 4A 23 78 E4 2C 48 09 94 44 DD ED

Web Signer 1.0.7 - DisigWebSigner.dll - .NET 2.0
B9 09 EC 72 5B B8 E3 58 F4 3D 62 93 F1 96 07 1F 05 0D 94 87 AA F8 A9 8E 34 E4 A0 1B 2F A1 88 4C

Web Signer 1.0.7 - DisigWebSigner.dll - .NET 4.0
80 4F 52 C3 77 81 B7 81 4C 41 85 0C 77 B5 60 0C C4 71 BD BE 20 08 2C 9D FE 36 D4 6C 71 C4 E2 68

Web Signer 1.0.7 - WebSigner-1.0.7.jar
B2 BE B3 D9 DB 76 50 A7 B8 8A 53 2A C6 F4 D4 80 96 57 82 37 96 83 CA F0 CE 65 11 CE AB 3F 18 9D

Máte záujem?