Disig QES Signer

Serverové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Aplikácia Disig QES Signer umožňuje automatizovaným systémom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho Nariadenia eIDAS. Disponuje moderným integračným rozhraním, ktoré z nej robí ideálneho kandidáta na integráciu do firemných procesov a informačných systémov.

Integračné rozhranie kladie minimálne požiadavky na klientsku platformu a umožňuje tak využívať výhody vytvárania a overovania kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate v informačných systémoch vyvinutých v takmer ľubovoľnom jazyku a na akomkoľvek operačnom systéme.

Disig QES Signer je možné prevádzkovať ako samostatnú službu operačného systému Windows alebo ako web aplikáciu na webovom serveri Microsoft IIS, ktorý je schopný v prípade potreby poskytnúť aj prostriedky na rozkladanie záťaže a na zabezpečenie vysokej dostupnosti aplikácie.Základná charakteristika

  • aplikácia na automatické vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate (QES)
  • serverové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
  • pokročilé integračné rozhranie umožňujúce jednoduchú integráciu QES do firemných procesov
  • vysoká škálovateľnosť pri prevádzke na Microsoft IIS alebo jednoduchosť nasadenia vo forme Windows servisu
  • široké možnosti konfigurácie zabezpečujúce odolnosť voči možným legislatívnym zmenám
  • podporuje eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
  • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov
  • aplikácia certifikovaná NBÚ SR na automatické vyhotovovanie a overovanie QES

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

Integritný podpis

X.509 Public Key Certificates

CMS Advanced Electronic Signatures

XML Advanced Electronic Signatures

PDF Advanced Electronic Signatures

Electronic Signature Policies

Associated Signature Containers (ASiC)

ZIP formát súboru pre ZEP (ZEPf)

Trust-service Status List

Dôveryhodný zoznam

Time-Stamp Protocol

Online Certificate Status Protocol

RSA, DSA, ECDSA

MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

RIPEMD128, RIPEMD160, RIPEMD256

PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard

Microsoft Crypto API / Cryptographic Service Provider

PDF, RTF, TXT, DOC, DOCX, ODT

XML, XMLData Container / XML formuláre, HTML, XHTML

BMP, PNG, GIF, JPG, TIFF

MS Office formáty voliteľne konvertované do PDF

Ľubovoľný formát spracovateľný externou aplikáciou


ETSI TS 101 733, ETSI TS 103 173, ETSI TS 101 903,

ETSI TS 103 171, ETSI TS 102 778, ETSI TS 103 172,

ETSI TS 102 918, ETSI TS 103 174, ETSI TS 119 612,

ETSI TS 102 272, RFC 5280, RFC 3161, RFC 2560

Nariadenie (EÚ) 4. 910/2014 - eIDAS

SOAP 1.2

WS-I Basic Profile 1.1

WSS SOAP Message Security 1.0

SOAP Message Transmission Optimization Mechanism

Samostatná služba systému Windows

Webová aplikácia pre Microsoft IIS

Microsoft Windows XP SP3, Windows Server 2003 a vyššie (32 alebo 64 bit)

Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft IIS 6.0 a vyšší (voliteľne)

Minimálne 1-jadrové CPU a 1 GB RAM, 200 MB miesta na HDD

Odporúčané je aspoň 4-jadrové CPU, 4GB RAM, 500 GB miesta na HDD

Hash (SHA 256) odtlačky hlavného modulu aplikácie Disig QES Signer:

QES Signer 2.0 - QESSigner.dll
f8 0a 1c 35 df b5 70 99 a7 02 89 a3 70 0a fb 93 f5 dd 6a 30 bc da e8 70 86 cc 04 33 0a 40 fd 3f

QES Signer 3.0 - QESSigner.dll
10 21 a9 9f bf 95 5a c8 aa 61 34 e0 45 f9 5a 9c 68 0c 05 31 52 79 e9 77 e2 b2 5f b8 dd 2b 70 3f

QES Signer 3.0.4 - QESSigner.dll
f4 13 bb 13 92 69 54 63 cd e5 b1 38 cc bb f5 7f bb b4 2e 40 78 aa 76 a2 71 c2 33 cf f2 28 6a 03

QES Signer 4.0.0 - QESSigner.dll 64-bit
0A 2F BF 10 10 04 4C C8 38 A3 D6 16 F4 29 BA D4 0D BF DE FA 6B 6B FB A7 CE 48 91 5F 3A 6C 76 5D

QES Signer 4.0.0 - QESSigner.dll 32-bit
90 53 CD DA 73 E3 2F A2 0C 9B 09 8C B4 08 27 BF 2E 5C 56 B9 3D CC 8B 79 36 52 78 03 E7 2A 61 EE

QES Signer 4.0.1 - QESSigner.dll 64-bit
DC 68 D8 EB 01 84 86 D9 3E AE C9 80 92 19 55 EA A3 21 F7 8D AB B2 30 B0 C7 A0 5F 17 1F B3 41 53

QES Signer 4.0.1 - QESSigner.dll 32-bit
3E E4 B8 A5 AD C0 88 F9 1C 15 20 12 93 DA 0C EF D5 72 A4 03 9D 69 3B 39 CE DB 7E F8 50 DA 01 71

Máte záujem?