Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie

Aplikácia Disig Desktop Signer umožňuje koncovým používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy.

Podpora všetkých formátov dokumentov schválených pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci robí z aplikácie Disig Desktop Signer ideálne riešenie pre všetky subjekty, ktoré s týmito orgánmi komunikujú.

Jednoduchá práca s dokumentom

Jednoduchá práca s dokumentom

Z hlavného okna aplikácie sú rýchlo dostupné najčastejšie vykonávané čínnosti - overenie podpisu a podpísanie dokumentu. Výsledky overenia sú jednoduché, prehľadné a farebne rozlíšené v závislosti od platnosti podpisu.

Vo firemnom prostredí je aplikácia schopná spracovávať dokumenty ľubovoľného formátu a prináša výhody kvalifikovaného elektronického podpisu aj do bežných procesov organizácie.

Dlhodobá archivácia

Dlhodobá archivácia

Prídavný modul Archív rozširuje základnú funkcionalitu aplikácie o možnosť udržiavať dlhodobú overiteľnosť elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis.

Viac informácií o module.

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Prídavný modul Zaručená konverzia rozširuje základnú funkcionalitu aplikácie o možnosť previesť dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba zákonom vymedzené tzv. oprávnené osoby a túto službu môžu poskytovať fyzickým osobám alebo právnym subjektom.

Viac informácií o module.Základná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate určená pre koncových používateľov
 • desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows
 • používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie na overovanie a podpisovanie dokumentov
 • používatelia sú oslobodení od zbytočných technických detailov
 • možnosť rozšírenia základnej funkcionality o samostatné moduly archivácie a zaručenej konverzie
 • podpora eID a všetkých QSCD zariadení s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • podpora podpisovania a overovania širokého spektra formátov dokumentov a podpisov
 • aplikácia je certifikovaná NBÚ SR na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate

Licencia aplikácie sa viaže na jedno technické zariadenie. Je časovo neobmedzená.

Disig Desktop Signer – aplikácia pre KEP je v cene 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH.

Používateľom aplikácie umožňujeme po individuálnej dohode reaktivovať licenciu aplikácie. Služba Reaktivácia licencie je spoplatnená sumou 20,00 € bez DPH, príp. 24,00 € s DPH.

Pozn.: Spoločnosť Disig, a.s. je platiteľom DPH. Vyššie uvedené ceny s DPH sú ceny vrátane 20% DPH.

Licencia prídavného modulu Archív je viazaná na jedno technické zariadenie a platí jeden rok odo dňa aktivácie licencie.

Verzie licencie:

Archív Mini - cena 86,00 € bez DPH, príp. 103,20 € s DPH. Verzia licencie Mini je obmedzená na 200 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 200 zdarma.*

Archív Medium - cena 366,00 € bez DPH, príp. 439,20 € s DPH. Verzia licencie Medium je obmedzená na 1000 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 1000 zdarma.*

Archív Maxi - cena 866,00 € bez DPH, príp. 1039,20 € s DPH. Verzia licencie Maxi je obmedzená na 10 000 ks archivovaných dokumentov.
Pri objednávke tejto licencie získavate balík časových pečiatok ATS 10000 zdarma.*

Archív Profi - cena 2045,00 € bez DPH, príp. 2454,00 € s DPH. Počet archivovaných dokumentov nie je v tomto prípade obmedzený.

*akcia platí do odvolania

Modul Archív je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.6. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5, upgrade na verziu 2.6 získavate zdarma.

Licencia prídavného modulu Zaručená konverzia je viazaná na jedno technické zariadenie. Licencia je platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

Cena licencie je 504,00 € bez DPH, príp. 604,80 € s DPH. Pri kúpe jednej licencie automaticky získate 500 ks časových pečiatok.

Modul Zaručená konverzia je kompatibilný so základnou verziou aplikácie Disig Desktop Signer verzie 2.6. V prípade, že vlastníte licenciu Disig Desktop Signer verzie 2.5, upgrade na verziu 2.6 získavate zdarma.

Aplikáciu Disig Desktop Signer môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
  platba možná iba v hotovosti
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou po zaslaní záväznej objednávky


Formulár Záväzná objednávka Disig Desktop Signer

Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom na obchod@disig.sk. Po prijatí objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra. Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky.

Distribútormi aplikácie Disig Desktop Signer sú nasledovné spoločnosti:

 • b1 s.r.o.
 • BACKGROUND s.r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • JWC s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • Právne Vzdelávanie s.r.o.
 • Regional Discount Services s.r.o.


Odporúčame vopred sa u distribútora informovať o podmienkach získania aplikácie.

Podporované formáty elektronického podpisu:

CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-X, CAdES-A

CAdES-B-B, CAdES-B-T, CAdES-B-LT, CAdES-B-LTA

XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-X, XAdES-A

XAdES-B-B, XAdES-B-T, XAdES-B-LT, XAdES-B-LTA

PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-T, PAdES-LTV

PAdES-B-B, PAdES-B-T, PAdES-B-LT, PAdES-B-LTA

XAdES_ZEP s dátovými objektmi typu XML, PDF a zložený elektronický podpis

Podporované formáty dokumentov akceptované orgánmi verejnej moci:

PDF/A-1a, TXT, PNG, XMLDataContainer / XML formuláre

Stanovuje §57 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z.z. zo 4. marca 2014

Podporované formáty dokumentov:

TXT

PDF, RTF, DOC, DOCX, ODT - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PDF/A-1a

XML, XMLDataContainer / XML formuláre, HTML, XHTML

PNG, BMP, GIF, JPG, TIFF - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PNG

MS Office formáty (XLS, XLSX, PPT, PPTX a ďalšie) - formát je voliteľne konvertovateľný do formátu PDF pokiaľ je dostupná lokálna inštalácia kancelárskeho balíka Microsoft Office

Ľubovoľný formát spracovateľný externou aplikáciou

CMS

XML

PDF

ASiC-S

ASiC-E

ZEPf

xZEP / ZEPx

Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 - eIDAS

Microsoft Windows XP SP3 a vyššie (32 alebo 64 bit)

Microsoft .NET Framework 2.0

Minimálne 1-jadrové CPU a 512 MB RAM, 100 MB miesta na HDD

Hash (SHA 256) odtlačky hlavného modulu aplikácie Disig Desktop Signer:

Desktop Signer 2.0.0 - DDS.exe
D7 A8 97 61 FE 9C 83 11 38 5D FC 71 D9 B0 59 A6 4A 75 57 5A 8A 01 36 1E 13 99 72 71 F1 86 D8 14

Desktop Signer 2.0.3 - DDS.exe
1F 1B E0 52 F0 B6 40 79 3F E7 A6 3F 2D D4 32 2C 6C 1D 00 6A 57 8C EA E4 C8 C2 E8 52 3C 85 EA 34

Desktop Signer 2.0.4 - DDS.exe
37 64 7f 90 fc 85 c4 8f a3 80 1a 0c 43 06 51 be 1c 4b 39 8a 91 1b 76 00 fd 1a ec 9d bf e1 32 7c

Desktop Signer 2.0.6 - DDS.exe
1f 1b e0 52 f0 b6 40 79 3f e7 a6 3f 2d d4 32 2c 6c 1d 00 6a 57 8c ea e4 c8 c2 e8 52 3c 85 ea 34

Desktop Signer 2.0.7 - DDS.exe
c5 f5 0f a0 28 3f ca aa 34 01 b7 ec aa 4a 99 c8 e3 1f 22 aa ff cc 8e 31 53 57 51 f5 03 cd 6d 22

Desktop Signer 2.5.0 - DDS.exe
68 be 36 2f b2 f4 a4 2a ad 6a 41 56 b2 ae a3 c3 f4 67 a9 2f 77 42 5c fb 41 19 42 c8 fd b3 77 50

Desktop Signer 2.5.1 - DDS.exe
c2 83 19 db 56 7d ef 09 71 50 82 36 bc c5 cb 6b e7 7c 17 c2 4c 5a 6a 55 29 72 2c 70 db d3 3b 05

Desktop Signer 2.5.3 - DDS.exe
3F AF BF BC 79 9A CA EA 41 B4 74 D7 60 DC 84 A8 00 E7 26 2A B7 1F FD D1 53 2D AD DA 2A 9D EC AE

Desktop Signer 2.5.4 - DDS.exe
CE 26 3F 7F F0 A7 4A BA 54 00 CA 05 BE 7A 61 31 C9 FE A8 7F DA A0 A6 A3 8A 23 D1 3C 18 EC 59 E6

Máte záujem?