Disig Desktop Signer

Desktopové riešenie pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie

Aplikácia Disig Desktop Signer umožňuje koncovým používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vytvárať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia eIDAS a platnej slovenskej legislatívy.

Podpora všetkých formátov dokumentov schválených pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci robí z aplikácie Disig Desktop Signer ideálne riešenie pre všetky subjekty, ktoré s týmito orgánmi komunikujú.

Jednoduchá práca s dokumentom

Jednoduchá práca s dokumentom

Z hlavného okna aplikácie sú rýchlo dostupné najčastejšie vykonávané čínnosti - overenie podpisu a podpísanie dokumentu. Výsledky overenia sú jednoduché, prehľadné a farebne rozlíšené v závislosti od platnosti podpisu.

Vo firemnom prostredí je aplikácia schopná spracovávať dokumenty ľubovoľného formátu a prináša výhody kvalifikovaného elektronického podpisu aj do bežných procesov organizácie.

Hromadné podpisovanie

Hromadné podpisovanie

Prídavný modul Hromadné podpisovanie rozširuje základnú funkčnosť aplikácie o možnosť podpisovať viaceré dokumenty "jedným klikom".

Modul umožňuje hromadne podpísať dávku dokumentov (napr. faktúry) alebo spoločne podpísať viaceré dokumenty (napr. zmluvu s prílohami).

Viac informácií o module.

Dlhodobá archivácia

Dlhodobá archivácia

Prídavný modul Archív rozširuje základnú funkcionalitu aplikácie o možnosť udržiavať dlhodobú overiteľnosť elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis.

Viac informácií o module.

Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

Prídavný modul Zaručená konverzia rozširuje základnú funkcionalitu aplikácie o možnosť previesť dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak.

Zaručenú konverziu môžu vykonávať iba zákonom vymedzené tzv. oprávnené osoby a túto službu môžu poskytovať fyzickým osobám alebo právnym subjektom.

Viac informácií o module.Základná charakteristika

 • aplikácia na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu a pečate na dokumentoch akými sú napríklad zmluvy, tlačivá, či žiadosti
 • je základom pre elektronickú komunikácie so štátnymi a súkromnými spoločnosťami
 • aplikácia sa inštaluje priamo do počítača, či notebooku koncového používateľa s operačným systémom Microsoft Windows
 • aplikácia má používateľsky prívetivé a intuitívne rozhranie
 • umožňuje rozšírenie základnej funkcionality o samostatné moduly hromadného podpisovania, archivácie a zaručenej konverzie
 • umožňuje podpisovať dokumenty nielen s eID, ale aj so všetkými kvalifikovanými certifikátmi uloženými na QSCD zariadeniach s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním
 • aplikácia umožňuje vloženie vlastnej vizualizácie podpisu do PDF dokumentu

Cenu základného modulu, prídavných modulov, ako aj licenčné podmienky nájdete na eshop.disig.sk

Aplikáciu Disig Desktop Signer môžete získať:

 • pri osobnej návšteve v sídle spoločnosti Disig, a.s.
 • prostredníctvom distribútora
 • elektronickou cestou objednaním v e-shope

Distribútormi aplikácie Disig Desktop Signer sú nasledovné spoločnosti:

 • ASBIS SK spol. s r.o.
 • Consult Office, spol. s r.o.
 • CRANIUM COMPUTER s.r.o.
 • Gavalieri s.r.o.
 • GNOMA s.r.o.
 • nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
 • NERO 2000 s.r.o.
 • UPJŠ Košice


Odporúčame vopred sa u distribútora informovať o podmienkach získania aplikácie.

Máte záujem?