Čipové karty

Najvyššia ochrana súkromného kľúča

Bezpečné uloženie súkromných kľúčov

Bezpečné uloženie súkromných kľúčov

V infraštruktúre verejného kľúča (PKI) je najdôležitejším prvkom bezpečnosti spôsob generovania, správy a uchovávania kľúčových párov (súkromný a verejný kľúč) a k nim prislúchajúcich certifikátov. QSCD zariadenia umožňujú bezpečné generovanie kľúčov a zároveň ich uloženie priamo v zariadení. Zabezpečujú nemožnosť vyexportovania súkromného kľúča mimo zariadenia, príp. nemožnosť vyhotovenia kópie súkromného kľúča pri samotnom generovaní.

Čipové karty

Čipové karty

Pre používateľov elektronického podpisu ponúkame okrem vlastných softvérových produktov aj produkty tretích strán, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby elektronický podpis bolo vôbec možné vytvoriť. V našej ponuke nájdete o.i. aj čipové karty certifikované NBÚ SR.

Čítačky čipových kariet

Čítačky čipových kariet

Pre bezpečnú komunikáciu a prístup k dátam na  čipovej karte je nevyhnutná čítačka čipových kariet, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi čipovou kartou a PC. Našim klientom ponúkame čítačky, ktoré sú kompatibilné s čipovými kartami veľkosti bankomatovej karty, príp. veľkosti SIM karty a je ich možné plnohodnotne použiť aj pri práci s elektronickým občianskym preukazom napr. pri využívaní služieb e-Governmentu dostupných cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).Základná charakteristika

 • generovanie RSA kľúčov priamo na QSCD zariadení
 • šifrovanie a dešifrovanie dát
 • nemožnosť exportu RSA kľúčov
 • použitie súkromných dát klienta chránené zadaním bezpečnostného prvku (napr. PIN kód, heslo, atď..)
 • podpora PKCS#11 alebo PKCS#15 rozhrania
 • certifikácia Národným bezpečnostným úradom SR

Základné technické parametre:

 • veľkosť súkromného kľúča generovaného na karte v súčasnosti do 2048 bits
 • kryptografické funkcie: DES, 3DES, RSA až do 2048 bits
 • podpora SHA1, SHA2, SHA 3, SHA-512
 • podporované protokoly: ISO 7816-3 T=0 a T=1
 • súkromný kľúč sa generuje priamo v karte a nikdy neopustí kartu

Ďalšie funkcie:
 • oblasť pre citlivé dáta chránená PINom
 • PIN management
 • zablokovanie karty v prípade opakovane zle zadaného kódu
 • jednoduchá práca s voľným priestorom na karte


K čipovým kartám dodávame klientsky softvér, ktorý umožňuje používateľovi vykonávať základné operácie s čipovými kartami (prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.).

K čipovým kartám ponúkame univerzálne čítačky čipových kariet s USB rozhraním.

K čipovým kartám vo veľkosti bankomatovej karty ponúkame Čítačka ID Bridge CT 30 / Gem PC Twin USB.

K čipovým kartám vo veľkosti SIM karty ponúkame Čítačka ID Bridge K 30 / USB Shell Token.

V prípade záujmu o dodanie iného typu čítačky čipovej karty nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Cenník je dostupný na stránke eidas.disig.sk.

Máte záujem?