Disig

Máme jasnú víziu do budúcnosti

Aktuality

Informácia pre záujemcov o bakalárske štúdium na VŠ

CA Disig v rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožňuje záujemcom o bakalárske štúdium na vysokých školách BEZPLATNE získať osobný certifikát pre elektronický podpis slúžiaci na účel...

Boli sme na SecTec Security Day 2014

Aj tento rok sme sa zúčastnili konferencie SecTec Security Day 2014. Nosnou témou 4. ročníka konferencie bola v poslednej dobe často diskutovaná téma, ochrana dát. Partnermi konferencie sú každoročne svetovo známe...

Slabé heslo robí z počítača trh s informáciami

Využívať počítač ako skladisko všetkých informácií je veľmi pohodlný, no nie za každých podmienok aj bezpečný spôsob, ako ich mať rýchlo k dispozícii. Rýchly prístup k vlastným údajom, bez rešpektovania...

Konkurencia na trhu môže priniesť lacnejší elektronický podpis

Certifikačná autorita CA Disig získala akreditáciu Národného bezpečnostného úradu. Klienti Disig tak budú môcť už čoskoro využívať zaručený elektronický podpis pri komunikácii so štátnou správou. Podľa dostupných informácií dnes reálne...

Získali sme ISO 27001

Sme prvou CA na Slovenku, ktorá získala certifikát ISO 27001. Ten potvrdzuje zavedenie a používanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy. Týmto certifikátom garantujeme vysoký stupeň ochrany...

CA Disig bude strážiť elektronické zdravotné poistenie

Stali sme sa oficiálnou certifikačnou autoritou v rámci medzinárodného projektu NETC@RDS, ktorý sa zaoberá elektronizáciou služieb v zdravotníctve. Budem tak  prostredníctvom certifikátov CA Disig chrániť údaje o poistencoch napríklad pri...

Proti bankovým podvodom sa dá brániť elektronickým podpisom

Online výmena informácií či e-mail sú dnes už bežným spôsobom komunikácie, a tak súčasne aj výrazným rizikom pre zachovanie bezpečnosti údajov. Ukázalo sa to aj pri aktuálnych phishingových útokoch, keď...

Nové dochádzkové systémy zabránia manipulácii s údajmi

Na trhu certifikačných služieb vzniká revolučná generácia riešení, ktoré sa postarajú, aby boli elektronické systémy monitorujúce dochádzku zamestnancov ešte spoľahlivejšie. S využitím dôveryhodnej časovej informácie od certifikačnej autority, v podobe...

Disig prijali do Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť

Stali sme sa novým členom Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB). Asociácia v súčasnosti združuje viac ako tridsiatku podnikateľov, právnických i fyzických osôb na Slovensku. Členmi sú prevažne spoločnosti a...

Úspešne sme absolvovali plugtesty organizované ETSI

Koncom roka 2013 sme sa zúčastnili na ETSI ( European Telecommunications Standards Institute)  plugtestoch v oblasti elektronického podpisu typu CAdES. V plugtestoch bol kladený dôraz na archívne časové pečiatky verzie...