Tu získate potrebné informácie o ZEP

Zaručený elektronický podpis

Kde sa dá využiť?Kde a ako sa dá získať?Čo potrebujete?Aká je cena?

Výber produktu pre elektronický podpis

Neviete si vybrať, aký produkt potrebujete? Stačí Vám elektronický podpis (EP), alebo potrebujete zaručený elektronický podpis (ZEP)? Pomocou nášho sprievodcu na výber produktu pre elektronický podpis to zvládnete hravo a rýchlo.

 

Akcia DDS

!!! eIDAS - Stanovisko spoločnosti Disig,a.s. !!!

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. 7 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES prijala spoločnosť Disig, a.s., stanovisko, ktoré je dostupné po kliknutí na nadpis resp. ikonu vľavo.

 
           
Copyright 2006 - 2015 Disig a.s.; Všetky práva vyhradené.