Kontakt

Disig tím je pripravený na vaše otázky

Adresa spoločnosti

Disig a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 2
821 08

Email

disig@disig.sk

Zavolajte nám

Tel: +421 (0)2 208 50 140

Registračná autorita / Vydávanie certifikátov
Tel: +421 (0)2 208 50 142

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2576 8772
BIC(swift): TATRSKBX
Číslo účtu: 2625768772/1100
IČO: 359 75 946
IČ DPH: SK 2022116976

Sociálne siete

Máte záujem?