DISIG http://www.disig.sk/sk Mon, 30 Apr 2018 10:38:22 +0000 sk-SK hourly 1 Otvorenie bankového účtu na diaľku http://www.disig.sk/sk/aktuality/otvorenie-bankoveho-uctu-na-dialku/ Wed, 14 Mar 2018 11:24:36 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3939 Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti legislatívne podporila možnosť založiť si bankový účet aj bez nutnosti osobnej návštevy banky, a to napr. s využitím elektronického občianskeho preukazu (eID).

Pre plnohodnotné použitie eID ako identifikačného nástroja vo webovom prostredí má naša spoločnosť k dispozícii kompletné portfólio produktov. Svedčí o tom dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Slovanet, a.s., ktorá umožňuje svojim klientom podpisovať obchodné zmluvy elektronicky, pomocou eID a kvalifikovaného elektronického podpisu.

Súčasťou dodávaného riešenia je aplikácia Disig Identity Server. Aplikácia umožňuje prihlasovanie používateľov do webových informačných systémov pomocou údajov obsiahnutných na elektronickom občianskom preukaze. Identifikačný systém má k dispozícii dôveryhodné identifikačné údaje používateľa použiteľné v bezpečnostne citlivých procesoch, ktoré by sa v papierovom svete vyžadovali fyzické overenie totožnosti.

Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte na obchod@disig.sk.

]]>
Otváracie hodiny počas sviatkov http://www.disig.sk/sk/aktuality/otvaracie-hodiny-pocas-sviatkov/ Mon, 18 Dec 2017 12:07:14 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3875 Vážení klienti a obchodní partneri.

Dovoľujeme si vám oznámiť zmenu otváracích hodín počas vianočných sviatkov.

V dňoch od 22.12.2017 do 05.01.2018 bude naše zákaznícke centrum otvorené v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. V rovnakom čase nás v prípade potreby môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 208 50 142, technická podpora bude naďalej poskytovaná prostredníctvom e-mailu (podpora@disig.sk).

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, do nového roku vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov. Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

]]>
Oznámenie o zrušení všetkých certifikátov uložených v eID kartách http://www.disig.sk/sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vsetkych-certifikatov-ulozenych-v-eid-kartach/ Wed, 01 Nov 2017 07:00:22 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3762 OZNÁMENIE prevádzkovateľa certifikačných autorít SVK eID ACA/PCA/SCA o zrušení všetkých certifikátov uložených v eID kartách.

Na základe publikovanej potencionálnej zraniteľnosti eID kariet (CVE-2017-15361) a vzhľadom k informáciám, ktoré nám boli dostupné, ako poskytovateľovi dôveryhodných služieb, v čase prijatia rozhodnutia o zrušení, v súlade so znením bodu 4.9.1 platnej Politiky poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov na eID, sme

zrušili dňa 31.10.2017 o 18:23

všetky platné certifikáty, ktoré boli vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty s veľkosťou kľúčov 2048 bitov.

]]>
Vyhlásenie pre držiteľov certifikátov na eID a eDoPP kartách http://www.disig.sk/sk/aktuality/vyhlasenie-pre-drzitelov-certifikatov-na-eid-a-edopp-kartach/ Tue, 24 Oct 2017 13:30:26 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3743 Vyhlásenie prevádzkovateľa certifikačných autorít SVK eID ACA/PCA/SCA pre držiteľov kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, certifikátu na podpisovanie a certifikátu na šifrovanie uložených na eID a eDoPP kartách.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o rušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS) poskytovatelia dôveryhodných služieb prijmú vhodné technické a organizačné opatrenia na riadenie rizík ohrozujúcich bezpečnosť dôveryhodných služieb, ktoré poskytujú. V zmysle Nariadenia eIDAS, ak môže narušenie bezpečnosti alebo integrity negatívne ovplyvniť fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej sa dôveryhodná služba poskytovala, poskytovateľ dôveryhodných služieb oznámi narušenie bezpečnosti alebo integrity aj tejto fyzickej či právnickej osobe.

Spoločnosť Disig, a.s., ako poskytovateľ dôveryhodných služieb a prevádzkovateľ certifikačných autorít SVK eID ACA/PCA/SCA, ktoré občanom vydali certifikáty na verejný kľúč z kľúčových párov generovaných na elektronických občianskych preukazoch (eID) respektíve elektronických dokladoch o pobyte (eDoPP) vydávaných MV SR, informuje o postupe, ktorý plánuje realizovať v najbližších dňoch.

Vzhľadom k potencionálnej zraniteľnosti slovenských eID kariet (CVE-2017-15361) a dostupným informáciám (vrátane informácií od výrobcu čipu a ďalších dotknutých autorít spolu s blížiacim sa termínom zverejnenia ďalších detailov zraniteľnosti), ktoré naznačujú jej možné budúce zneužitie, sme sa ako poskytovateľ služieb po zhodnotení možných rizík a prípadných incidentov pre držiteľov certifikátov uložených na eID a eDoPP kartách rozhodli, že najneskôr dňa 2.11.2017 pristúpime k zrušeniu všetkých certifikátov, ktoré boli vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty.

Občanom týmto krokom chceme umožniť splniť si v rámci aktuálneho mesiaca zákonom stanovené povinnosti súvisiace s agendou elektronickej komunikácie so štátnou správou.

Do obdobia, kedy prikročíme k plošnému zrušeniu uvedených certifikátov, odporúčame držiteľom, ktorí prostredníctvom eID a eDoPP kariet vyhotovovali v minulosti kvalifikovaný elektronický podpis bez časovej pečiatky, aby si ho, v zmysle odporúčaní NBÚ, doplnili o kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, alebo ho uložili u kvalifikovanej dôveryhodnej služby uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov.

V zmysle platnej certifikačnej politiky SVK eID ACA/PCA/SCA bude o zrušení certifikátu každý držiteľ informovaný prostredníctvom vydaného zoznamu zrušených certifikátov (CRL). Tí držitelia, ktorí uviedli v žiadosti o uvedené doklady svoje telefónne číslo, budú, v zmysle prísľubu MV SR, o zrušení certifikátov informovaní prostredníctvom SMS od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Po zrušení certifikátov uložených na eID a eDoPP kartách bude možné i naďalej vyhotovovať kvalifikované elektronické podpisy pomocou komerčne dostupných kvalifikovaných certifikátov uložených na iných certifikovaných kvalifikovaných zariadeniach.

]]>
Čipové karty vydávané našou spoločnosťou sú bezpečné http://www.disig.sk/sk/aktuality/cipove-karty-vydavane-nasou-spolocnostou-su-bezpecne/ Wed, 18 Oct 2017 12:49:09 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3730 V súvislosti s publikovaním informácií o potenciálnej zraniteľnosti eID kariet vydávaných MV SR by sme chceli informovať našich zákazníkov a všetky spoliehajúce sa strany, že daná zraniteľnosť sa netýka čipových kariet používaných našou spoločnosťou.

Vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať resp. mandátnych certifikátov, ktoré sú vydávané certifikačnými autoritami CA Disig a CA Disig QCA3, je teda naďalej úplne bezpečné a naši klienti môžu zostať pokojní.

]]>
ZEP.DISIG.SK nominovaný na cenu IT PROJEKT roka 2017 http://www.disig.sk/sk/aktuality/zep-disig-sk-nominovany-na-cenu-it-projekt-roka-2017/ Mon, 02 Oct 2017 08:53:43 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3647 Portál ZEP.DISIG.SK prešiel od spustenia ostrej prevádzky mnohými zmenami. Reagovali sme tak na meniace sa podmienky na trhu, očakávania a potreby našich zákazníkov, či dôležité legislatívne zmeny. V septembrovej aktualizácii prinášame okrem iného najmä podporu Microsoft Edge a tiež sme sprístupnili anglickú verziu portálu, čím sme reagovali na viaceré žiadosti našich zahraničných klientov.

ZEP.DISIG.SK je úspešným projektom, o čom svedčí aj nominácia na počítačového Oskara za rok 2017. ZEP.DISIG.SK sa dostal do užšej nominácie v kategórii IT PROJEKT roka 2017. Súťaž organizuje spoločnosť Digital Visions, s.r.o, práve prebieha jej 16. ročník. Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutoční 12. októbra 2017 na podujatí IT GALA – na najprestížnejšom výročnom podujatí slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií.

ZEP.DISIG.SK je unikátnym riešením pre kvalifikovaný elektronický podpis vo webovom prostredí. Pomocou portálu možno jednoducho a prehľadne overiť elektronické dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a ľahko získať nielen informácie o platnosti podpisu a jeho tvorcovi, ale aj o dokumente samotnom, prípadne získať aj originálny nepodpísaný dokument. ZEP.DISIG.SK je zároveň ideálnym nástrojom na podpísanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom s kvalifikovanou časovou pečiatkou. Používatelia môžu využívať služby portálu na rôznych platformách, podporuje všetky certifikované QSCD zariadenia s dostupným CSP alebo PKCS#11 rozhraním.

]]>
Vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku http://www.disig.sk/sk/aktuality/vyhotovovanie-elektronickych-podpisov-na-dialku/ Wed, 26 Apr 2017 10:25:31 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3598 Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB) aj v roku 2017 zorganizovala podujatie Konferencia Informačná bezpečnosť. Naša spoločnosť mala na tomto podujatí svoje zastúpenie. Odborný program sme obohatili o postoj k tomu, akým spôsobom zasiahlo Nariadenie eIDAS slovenské PKI a analyzovali sme možnosť vyhotovovať elektronický podpis na diaľku.

Rozmach mobilných platforiem predstavuje pre svet kvalifikovaného elektronického podpisu výzvu, pretože väčšina z nich nedisponuje tradičnými hardvérovými ani softvérovými rozhraniami pre prácu s kryptografickým hardvérom aký predstavujú čipové karty. Nariadenie eIDAS však do praxe zavádza pojem “vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku”, za ktorým sa môže skrývať pre koncového používateľa technicky nenáročné a zároveň ekonomicky výhodné riešenie použiteľné na všetkých mobilných ale aj desktopových platformách. V našom príspevku sme zadefinovali hlavné technické, bezpečnostné ale aj ekonomické rozdiely medzi tradičnými decentralizovanými riešeniami a riešeniami pre centralizovanú správu kľúčového materiálu, ktoré môžu byť použité pre vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku.

Podrobnejšie: Vyhotovenie elektronických podpisov na diaľku

]]>
ZEP.DISIG.SK v roku 2016 http://www.disig.sk/sk/aktuality/zep-disig-sk-v-roku-2016/ Mon, 13 Feb 2017 13:33:56 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3343 V decembri 2013 sme širokej verejnosti sprístupnili portál zep.disig.sk. Hlavným poslaním tohto webu je dať občanom, podnikateľom a subjektom verejnej správy jednoduchý nástroj na komfortnú prácu s elektronickými dokumentami.

Prostredníctvom zep.disig.sk poskytujeme vybrané elektronické služby bezplatne, on-line, nonstop, bez akýchkoľvek zložitých nastavení, bez nutnosti registrácie a čo je najdôležitejšie – služby sú dostupné pre všetkých. Používatelia tak môžu overovať už podpísané elektronické dokumenty, prípadne podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Prezentované riešenie demonštruje technologické možnosti produktu Disig QES Portal, ktorý v sebe integruje certifikované aplikácie Disig QES Signer a Disig Web Signer.

V roku 2016 prešiel portál viacerými zmenami. Pre používateľov sme pripravili nový responzívny dizajn, optimalizovali sme obsah portálu a zároveň sme zapracovali požiadavky európskeho nariadenia eIDAS, ktoré platí v celej EÚ od 01.07.2016.

ZEP.DISIG.SK sa tak stal nástrojom, ktorý podporuje vytváranie a overovanie európskych podpisov, no zároveň pre zachovanie spätnej kompatibility ponecháva aj možnosť práce so staršími slovenskými podpismi.

ZEP.DISIG.SK v číslach

Rok 2016 bol pre nás mimoriadne úspešný aj z pohľadu návštevnosti portálu a samotného využívania dostupných služieb. Každoročne zaznamenávame min. 100% navýšenie všetkých ukazovateľov.

V roku 2016 bolo overených 22 867 elektronických dokumentov a podpísaných zhruba 137 392 elektronických dokumentov. Za zmienku stojí aj samotný počet používateľov, kde sme tento rok presiahli hranicu 35 000.

Ocenenia

Rok 2016 nám priniesol ocenenie z medzinárodného kongresu ITAPA 2016. V prestížnej súťaži Cena ITAPA 2016 organizátori ITAPA v spolupráci s RTVS nominovali zep.disig.sk do súťaže o špeciálnu Cenu Rádia Slovensko. V hlavnej kategórii CENA ITAPA 2016 nám bolo udelené špeciálne uznanie za snahu o zjednodušenie používania elektronického podpisu. Toto ocenenie je pre nás motiváciou naďalej portál rozvíjať a zvyšovať jeho kvalitu.

Referencie

Významné referencie nám poskytli používatelia portálu prostredníctvom anonymného dotazníka. Pozitívne ohlasy na funkcionalitu portálu sme získali aj v  diskusiách na rôznych odborných portáloch, používatelia oceňujú najmä multiplatformovosť, jednoduchosť používania a služby zdarma. Portál je odporúčaný v rámci nástrojov na podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom aj na portáloch www.slovensko.sk, www.notar.sk, platforma.slovensko.digital, a tiež v systémoch komerčných subjektov napr. www.slovanet.sk.

]]>
Kvalifikovaná elektronická pečať http://www.disig.sk/sk/aktuality/kvalifikovana-elektronicka-pecat/ Wed, 18 Jan 2017 10:34:12 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3216 Kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať (KC pre KEPe) je vydávaný výlučne právnickým osobám alebo orgánom verejnej moci (OVM), za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických pečatí. Kvalifikovaná elektronická pečať osvedčuje úradne platné rozhodnutie a potvrdzuje autenticitu dokumentu. Kvalifikovaná elektronická pečať je teda základnou formou autorizácie elektronických dokumentov, ktorá zaručuje pôvod a chráni obsah údajov. V zmysle Nariadenia eIDAS je KC pre KEPe oprávnený vydávať výlučne kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, akým je aj spoločnosť Disig.

Postup pre získanie kvalifikovaného certifikátu pre KEPe

Kvalifikovaný certifikát musí byť uložený na QSCD zariadení, ktoré je certifikované v zmysle Nariadenia eIDAS. Je potrebné, aby budúci držiteľ pred vydaním KC vedel, akým spôsobom bude elektronické dokumenty, príp. elektronické úradné dokumenty podpisovať a na základe toho si určil úložisko KC a k nemu prislúchajúcich kľúčov.

Spoločnosť Disig vydáva KC pre KEPe, ktoré je možné uložiť na certifikovanú čipovú kartu (dodáva Disig) alebo na HSM modul, ktorý spravuje NASES.

V prípade, že KC bude uložený na čipovú kartu, držiteľ KC bude mať tento KC pri podpisovaní vždy priamo u seba. V tomto prípade nie je možné hromadné podpisovanie elektronických úradných dokumentov cez www.slovensko.sk.

V prípade OVM je kvalifikovaná elektronická pečať určená na automatické autorizovanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) OVM.

Krok 1 – Generovanie žiadosti o KC

V prípade, že budete mať záujem o KC uložený na čipovej karte, pred osobnou návštevou nie je potrebné generovať žiadosť o vydanie KC pre KEPe.

V prípade, že ste OVM a máte záujem o automatické podpisovanie rozhodnutí kvalifikovanou elektronickou pečaťou prostredníctvom elektronickej schránky na www.slovensko.sk príp. iného IS, ktorý vám toto umožňuje, je nevyhnutné, aby ste NASES požiadali o vygenerovanie elektronickej žiadosti vo formáte CSR v zmysle NASLEDOVNÉHO POSTUPU

Krok 2 – Osobná návšteva

O vydanie kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať môže za právnickú osobu, príp. orgán verejnej moci osobne žiadať priamo štatutárny zástupca alebo ten môže na tento účel splnomocniť inú osobu. Splnomocnenie je potrebné úradne overiť.

KC pre KEPe môžete získať na pracovisku na vydávanie certifikátov, ktoré je v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava. Odporúčame osobnú návštevu dohodnúť vopred.

Krok 3 – Predkladané doklady / dokumenty

Osoba, ktorá sa osobne dostaví na pracovisko na vydávanie certifikátov predloží minimálne:

  • svoje dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, zdravotný preukaz, zbrojný pas, rodný list príp. služobný preukaz)
  • doklad potvrdzujúci zvolenie do funkcie – originál alebo úradne overená fotokópia – iba k nahliadnutiu
  • v prípade, že sa štatutárny zástupca nemôže zúčastniť procesu vydania KC osobne – notárom overené splnomocnenie
  • v prípade, že žiadosť o vydanie KC bola generované v NASES – vygenerovanú CSR žiadosť plus Záznam z generovania kľúčov kvalifikovaného certifikátu (môžete poslať vopred e-mailom).

Krok 4 – Čo urobiť po získaní KC pre KEPe

Na pracovisku na vydávanie KC bude KC uložený na kvalifikované zariadenie – čipovú kartu. Na PC, ktoré budete používať pri elektronickej komunikácii, je nevyhnutné vykonať všetky inštalácie, ktoré budú popísané v návode, ktorý obdržíte pri procese vydania KC.

Pokiaľ ste však OVM a žiadosť vám bola generovaná v NASES, je potrebné, aby ste kvalifikovaný certifikát, ktorý vám uložíme na váš usb kľúč, príp. vám ho pošleme zabezpečeným e-mailom,  prekonvertovali z formátu  .cert do formátu .zip a prostredníctvom elektronickej schránky zaslali na ďalšie spracovanie a jeho inicializáciu do modulu centrálnej elektronickej podateľne a to v zmysle NASLEDOVNÉHO POSTUPU:

 Doplňujúce informácie

Na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate je potrebný kvalifikovaný certifikát uložený na kvalifikovanom zariadení a softvérové aplikácia, ktorá umožňuje vytvorenie KEPe. V prípade, že informačný systém, v ktorom budete elektronické dokumenty podpisovať KEPe nevlastníte, príp. IS alebo portál príslušnú funkciu neponúka, je potrebné, aby ste si takúto aplikáciu zakúpili. Na účely vytvárania KEPe ponúkame desktopovú aplikáciu Disig Desktop Signer, príp. odporúčame portálové riešenie zep.disig.sk.

]]>
Elektronický List Ježiškovi http://www.disig.sk/sk/aktuality/elektronicky-list-jeziskovi/ Fri, 25 Nov 2016 09:45:55 +0000 http://www.disig.sk/sk/?p=3119 Vyhlásili sme 1. ročník súťaže Elektronický list Ježiškovi!

Naša spoločnosť tento rok v rámci vianočných aktivít, ktoré sú smerované najmä deťom, pripravila súťaž, v ktorej môžu deti do 15 rokov vyhrať 22 krásnych cien. Podeľte sa s nami o ich túžby a sny, tablet NVIDIA SHIELD alebo Gogen Maxi prehrávač môžu skončiť rovno pod Vašim stromčekom.

Do súťaže sa môžete zapojiť dvomi spôsobmi:

1. Prostredníctvom výzvy, ktorá je zverejnená na našej stránke na sociálnej sieti Facebook

Odfoťte list, ktorý napísalo Vaše dieťa Ježiškovi. Vložte ho do komentára pod výzvu na FB. Do komentára nám pripíšte aj meno a vek dieťaťa. Prečo? Zo všetkých účastníkov vyberieme 20 najkreatívnejších listov, ktoré odmeníme špeciálnymi cenami. Tie prispôsobíme veku dieťaťa.

2. Prostredníctvom portálu ZEP.DISIG.SK

Odfoťte list, ktorý napísalo Vaše dieťa Ježiškovi, podpíšete ho za pomoci eID cez portál zep.disig.sk a pošlite nám ho e-mailom na marketing@disig.sk. Do e-mailu nám napíšte meno a vek dieťaťa.

Pred tým, než sa zapojíte do súťaže, oboznámte sa našimi PRAVIDLAMI.

Tešíme sa na všetky listy, odkazy či kreatívne diela, ktoré nám môžete posielať do 15. decembra 2016 do 23:59.

 

Výsledky súťaže

Žrebovanie o hlavné ceny sa uskutočnilo dňa 18. decembra 2016. Víťaz hlavnej ceny tablet NVIDIA SHIELD nebol určený, víťazom hlavnej ceny Gogen Maxi prehrávač sa stala Soňa, 14r.  Vecnými cenami boli odmenení všetci účastníci, ktorí sa zapojili do súťaže Elektronický list Ježiškovi prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za účasť.

]]>