CA Disig umožňuje pracovníkom vybraných zmluvných partnerov on-line vydávanie následného certifikátu.

Vydanie následného certifikátu je umožnené len tým držiteľom certifikátu CA Disig, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

  • organizácia uvedená v položke "O" certifikátu je zmluvným partnerom CA Disig
  • certifikát je platný
  • platnosť končí za menej ako 30 dní

Ďalej pokračujte len v prípade, že spĺňate hore uvedené podmienky!!!

Po kliknutí na "Pokračovať" Vám bude zobrazené okno s certifikátmi. Vyberte certifikát, podľa ktorého chcete vytvoriť následný a zvoľte OK.