1. VLASTNÁ REGISTRAČNÁ AUTORITA Disig, a.s.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Disig a.s.
registračná autorita pre verejnosť
Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava
02/20850142
zep@disig.sk
PO, UT, ŠT
08:00 – 16:30
ST
07:00 - 16:30
PI
07:00 - 15:30

Zobraziť podrobnosti o službách RA-->
2. EXTERNÉ REGISTRAČNÉ AUTORITY CA Disig - za poskytnuté služby sa platí v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s., v zmysle cenníka zverejneného na web stránke spoločnosti. --> Cenník
 
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
UPJŠ Košice
registračná autorita pre verejnosť
Rektorát UPJŠ,
Správa AIO
Šrobárova 2,
040 01 Košice
055/2341514
055/2341512
aio@upjs.sk
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

EAN Slovakia s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Nanterská 23,
010 08 Žilina
Miroslava Štaffenová
041/5079215
0918/844140
epodpis@ean.sk
PO - PI
08:00 - 16:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

3. REGISTRAČNÉ AUTORITY Slovanet, a.s. - za poskytnuté služby sa platí v mene a na účet príslušnej RA - každá RA má vlastný cenník
 
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Slovanet, a.s.
Brezno

registračná autorita pre verejnosť
M. R. Štefánika 44/52
977 01 Brezno
Obchodný dom (2.posch.)
048/282 8541
PO - PI
09:00 - 17:00
obedná prestávka
11:30 - 12:00
 

Zobraziť podrobnosti o službách RA Slovanet4. REGISTRAČNÉ AUTORITY Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - za poskytnuté služby sa platí v mene a na účet príslušnej RA - každá RA má vlastný cenník
 
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Trnavská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Trhová 2
917 01 Trnava
Mgr. Zuzana Krajčovičová
krajcovicova@sopk.sk
Ing. Natália Štrbíková
natalia.strbikova@sopk.sk
033/5512745
PO - PI
08:00 - 14:00
 
Nitrianska regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Akademická 4
949 01 Nitra
Ing. Branislav Mihina
037/7336730
branislav.mihina@sopk.sk
Ing. Ivan Belka
037/7336754
ivan.belka@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 13:00
14:00 - 15:30
 
Žilinská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Hálkova 31
010 01 Žilina
Bc. Branislav Čulák
041/7235101
branislav.culak@sopk.sk
Miroslava Lutišanová
041/7235103
miroslava.lutisanova@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
 
Banskobystrická regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Nám. Š.Moysesa 4
974 01 Banská Bystrica
Ing. Mária Dvořáčková
048/4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk
Jarmila Kurucová
048/4125 634
jarmila.kurucova@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 16:00
 
Popradská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Karpatská 7
058 01 Poprad
Ing. Jozef Dvorčák
052/7721657
jozef.dvorcak@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 12:30
13:00 - 16:00
 
Prešovská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Vajanského 10
080 01 Prešov
Ing. František Kupčiha
051/7599951
frantisek.kupciha@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
 
Košická regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Žižkova 6
040 01 Košice
Karol Jecko
055/6220640
0907/717878
karol.jecko@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA SOPK5. EXTERNÉ REGISTRAČNÉ AUTORITY CA Disig - za poskytnuté služby sa platí v mene a na účet príslušnej RA - každá RA má vlastný cenník
 
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
LLARIK, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Pažitná 1017/37,
926 01 Sereď;
H. Meličkovej 19, 841 05 Bratislava
031/3212000
llarik@llarik.sk
PO - PI
08:00 - 16:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

ARDACO, a.s.
registračná autorita pre verejnosť
ARDACO, a.s.
Polianky 5,
841 01 Bratislava
02/32212311
info@ardaco.com
PO - PI
09:00 - 16:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Bratislavská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Bratislavská regionálna komora
Jašíková 6,
826 73 Bratislava
Ing. Juraj Vrábel
02/48291254
02/48291257
juraj.vrabel@sopk.sk

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Trenčianska regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Jilemnického 2,
911 01 Trenčín
Martin Plško
Ing. Jaroslav Šmíd
032/652 00 35
032/652 94 18
plsko@sopk.sk
smid@sopk.sk

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Citicom, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Ľ. Ondrejova 25
971 01 Prievidza
046/2350001
0948/737352
citicom@citicom.sk
PO - PI
09:00 - 10:00
(po dohode od 9:00 do 17:00)
SO - NE
IBA po dohode
10:00 – 17:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

GNOMA s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Partizánska 23
071 01 Michalovce
056/6419411 PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 – 17:00
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

ENVY s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
0905/785831
0904/475402
PO - PI
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Právne Vzdelávanie, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Nerudova 14,
040 01 Košice
0948/031340
epodpis@pravnevzdelavanie.sk
PO - PI
08:00 – 17:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

DOMENICO, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Stará Kremnička 146,
965 01 Stará Kremnička
0905/248157
tiborv@domenicosro.sk
PO - PI
08:00 – 18:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Gavalieri s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Vážska 8
921 01 Piešťany
0908/656596
info@ekomunikacia.eu
PO - ŠT
08:30 – 16:30
PI
08:00 - 14:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

b1 s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Na Stráňach 1263/4
971 01 Prievidza;
Továrenská 14,
953 01 Zlaté Moravce
A.Hlinku 227/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
0915 496 600
info@b-1.sk
PO - PI
00:00 – 24:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

4business, s.r.o
registračná autorita pre verejnosť
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica
0904 423 047
info@esign.sk
www.esign.sk
PO - PI
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

DECENT SC. s.r.o
registračná autorita pre verejnosť
T.J. Moussona 3635
071 01 Michalovce
056/6888555
obchod@decent.sk
PO - PI
09:00 - 16:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Regional Discount Services s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Vavrečka 35
029 01 Námestovo
0908/878414
0948/878414
info@rdssro.sk
PO - PI
08:00 - 17:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

EL.VICTUS, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Hlavná 2
929 01 Dunajská Streda
031/55267 05
0903/176807
info@elvictus.sk
PO - PI
08:00 - 16:00
iný termín možný dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Výskumný ústav spojov, n.o.
registračná autorita pre verejnosť
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Ing. Elena Poliaková
048/4324166
Ing. Mária Oremová
048/4324135
podpis@vus.sk
PO - PI
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

CRANIUM COMPUTER s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Nám. Sv. Imricha 33
943 01 Štúrovo
036/7510130
0905/274142
info@cranium.sk
PO - PI
08:00 - 17:00
SO
09:00 - 12:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Na letisko 19
058 01 Poprad
0908/801 847
info@zarucenyelektronickypodpis.sk
info@nakupujbezpecne.sk
PO - PI
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

LEGAL-ECON, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
mobilná registračná autorita
Dr. J. Budayho 30
949 07 Nitra
Mgr. Juraj Tomka
0903/859150
legalecon@legal-econ.sk
www.legal-econ.sk
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

JWC s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Banskobystrický kraj
Divadelná 4
960 01 Zvolen
0918/324057
info@jwc.sk
www.jwc.sk
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Consult Office, spol. s r.o.
registračná autorita pre verejnosť
mobilná registračná autorita
BC Jantár
Jantárová 30
040 01 Košice
0905/616001
info@kvalifikovanycertifikat.sk
office@consultoffice.sk
dohodou

Zobraziť podrobnosti o službách RA6. EXTERNÉ REGISTRAČNÉ AUTORITY CA Disig -– LEN PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV danej RA!!!
 
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
eSignature s.r.o. Bancíkovej 1/A,
821 03 Bratislava
02/44634730
0918/851613
0908/519768
info@esignature.sk
PO - PI
09:00 – 18:00

Zobraziť podrobnosti o službách RA

Libellus s.r.o. Dobšinského 16,
811 05 Bratislava
www.libellus.sk