Aktualita

disig.sk > Archív aktualít

Informácia pre záujemcov o bakalárske štúdium na vysokých školách

CA Disig v rámci spolupráce s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umožňuje záujemcom o bakalárske štúdium na vysokých školách BEZPLATNE získať osobný certifikát pre elektronický podpis slúžiaci na účel podávania prihlášok elektronickou formou.

K tomu, aby ste mohli získať certifikát BEZPLATNE, je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Vygenerovať elektronickú žiadosť o osobný certifikát
 2. Žiadosť si vygenerujete tu: Generovanie žiadosti

  Upozornenie ku generovaniu žiadosti:
  Žiadosť generujte na tom počítači a pod tým užívateľským kontom, pod ktorým budete následne inštalovať vydaný certifikát. Najbezpečnejším riešením je generovanie žiadosti na Vašom súkromnom PC (neodporúčame generovať žiadosti v internetových kaviarňach, príp. verejne prístupných PC!), ku ktorému nemá prístup nepovolená osoba. Vygenerovanú žiadosť si uložte na USB kľúč, príp. na CD.
  Položky v žiadosti musia byť vyplnené nasledovnými hodnotami:

  • Typ certifikátu: Osobný – Fyzická osoba
  • Typ kľúča predvoľba: Microsoft Enhanced Cryptographic...
  • ZRUŠTE voľbu: Zvýšená ochrana privátneho kľúča
  • Meno a Priezvisko: Uviesť BEZ DIAKRITIKY, titul len v prípade, že je zapísaný v OP
  • Organizácia: NEVYPĹŇAŤ
  • Organizačný útvar: vyplniť textom "prihlaska na VS"
  • Mesto: pokiaľ túto položku chcete vyplniť, uveďte mesto Vášho trvalého pobytu (bez diakritiky)
  • Štát: SK (iní štátni príslušníci: CZ- Česká republika, AT- Rakúsko, HU – Maďarsko, PL - Poľsko)
  • E-mail: uveďte Váš súkromný e-mail

 3. Osobne navštíviť pobočku registračnej autority
 4. Pre získanie certifikátu za účelom podania prihlášky elektronicky, môžete navštíviť ktorúkoľvek pobočku RA Disig – zoznam nájdete na stránke Kontakt

 5. Predložiť na registračnej autorite
  • elektronicky vygenerovanú žiadosť na USB kľúči príp. CD (viď bod a.)
  • platný občiansky preukaz (v prípade cudzích štátnych príslušníkov – cestovný pas)
  • Sekundárny doklad – ako druhý doklad môže byť predložený jeden z týchto dokladov: vodičský preukaz, cestovný pas (len pokiaľ ho nepredkladáte ako prvotný doklad), zdravotný preukaz poistenca zdravotného poistenia, rodný list (len v prípade príslušníkov SR, ČR)
  • Čestné prehlásenie – formulár nájdete <TU>. Čestné prehlásenie musí byť vyplnené a podpísané.

  Certifikát Vám bude vydaný na počkanie. Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút. Po ukončení prijímacieho konania bude certifikátu zrušený.

  Späť